Truscott

 

Truscott

 

De Truscott conventie is bedoeld om de tegenpartij uit de bieding te houden, als na een opening van Uw partner er door de opps. een informatie doublet geboden wordt. Als het Uw bieding niet direct stoort, dan biedt U gewoon verder. Als U het de tegenpartij toch moeilijk wilt maken, dan is er de Truscott conventie. Het is de bedoeling met een "fit" in de geboden kleur zoveel mogelijk biedruimte weg te nemen.

Een 2SA-bieding, nadat partner met 1 in een hoge kleur heeft geopend en de tegenpartij een informatiedoublet heeft gegeven, heeft dezelfde betekenis als 3 in die kleur zonder dat informatiedoublet (10 – 11 ptn. en een fit).

Een enkelvoudige verhoging kan nu met veel minder punten.  B.v 1 - Doublet (informatiedoublet opps) –  2  wordt geboden met een "fit" en 2 tot 5 punten en met 6 tot 9 punten bied je 3 , dus 4 punten minder dan normaal het geval is.
Een uiterst belangrijke bijwerking van dit alles is dat de openaar op het juiste moment een strafdoublet kan geven, omdat de kracht van hemzelf en zijn partner redelijk goed in beeld is.

U kunt redoubleren met een gebalanceerde 10-12 hand.