Stayman

Standaard Staymanconventie

 

Het is ontwikkeld rond 1945 en genoemd naar Samuel Stayman, die het als eerste in een artikel beschreef. Een opening van 1SA geeft 15-17 punten aan met een regelmatige verdeling. Het doel van de Staymanconventie is om na een SA-opening van partner een 4-4 fit in de hoge kleuren (harten of schoppen) te onderzoeken. Traditioneel biedt men "Stayman" vanaf inviterende kracht, dus bij een 1SA opening vanaf ongeveer 8 à 9 punten. Bij een 20-22 2SA opening vanaf een punt of drie. Het traditionele antwoordschema uitgaand van 1SA - 2 is:

·         2 - geen vierkaart hoog

·         2 - vierkaart harten

·         2 - vierkaart schoppen

·         2SA - beide vierkaarten hoog

Als er geen hoge kleurenfit is zal de Stayman-bieder in het algemeen inviteren met 2SA of vanaf 10 punten 3SA bieden. Als er wel een fit is zal hij inviteren op 3-niveau dan wel vanaf 10 punten de manche bieden.

 

Stayman Relay

Veel paren spelen tegenwoordig echter een systeem waarbij het 2SA-antwoord verwijderd wordt. Met beide vierkaarten hoog, wordt er dan 2 geboden. Het voordeel van dit systeem is, dat de antwoorder ook met bepaalde zwakke handen Stayman kan bieden. Met een 4450-verdeling (renonce klaveren, vijfkaart ruiten), kan zelfs met 0 punten 2 geboden worden, en vervolgens op elk antwoord gepast worden. Immers als de SA-opener een of beide hoge vierkaarten heeft is er een 4-4 fit, als hij 2 biedt zal hij vrijwel altijd 3 of meer ruiten hebben.

Sommige partners spreken af dat met alle zwakke handen met beide vierkaarten hoog Stayman geboden kan worden. Als de SA-opener een of beide hoge vierkaarten heeft is de fit weer gevonden, ingeval er een ongunstig 2 antwoord is kun je dat passen met 4 of meer ruitens en anders 2 bieden waarna de SA-opener past of corrigeert naar 2. Geen fit, maar nog wel een 4-3.

Weer anderen spreken af dat met alle zwakke handen met 5-4 hoog Stayman geboden kan worden. Als de SA-opener een of beide hoge vierkaarten heeft is de fit weer gevonden, ingeval er een ongunstig 2 antwoord is kun je dat corrigeren naar de kleur van de vijfkaart (dus 2 of 2), waarna de SA-opener past, zodat er minstens een 5-2 fit is.

Schematisch de Stayman relay:

Bod

Partner

Openaar

Betekenis

1 SA

   

15-17 punten en evenwichtige verdeling

 

Pas

 

0-7 ptn

 

 

Vraagt naar een hoge kleur (vanaf 0 ptn en een 4 krt hoog)

   

Geen 4 krt hoog

   

4 krt ♥ en mogelijk een 4 krt 

   

4 krt 

 

 

5+ krt 

   

Verplicht bod

 

 

5+ krt 

   

Verplicht bod

 

 

6+ krt 

   

Verplicht bod (openaar kan met een 3+ krt en honneur mee de transfer weigeren en 3 SA bieden)

 

 

6+ krt 

   

Verplicht bod (openaar kan met een 3+ krt en honneur mee de transfer weigeren en 3 SA bieden)

 

3 SA

 

Om te spelen, vanaf 9 ptn

 

Na een tussenbod vervalt de conventie en is alles echt.

Let op: de biedserie 1SA – 2  - 2 SA komt bij deze conventie niet meer voor.

Ook niet 1 SA – 2 SA, dit moet nu via 1 SA – 2  – 2  /  / ♠ - 2 SA