Wedstrijdreglement

Download reglement:

Een commissie bestaande uit Barbara van Dijk, David Kayser, Jan Taat en Patrick Schenkhuizen hebben het wedstrijdreglement (WR) herzien en voorgelegd aan het BCW bestuur.

Het bestuur heeft dit reglement goedgekeurd met de intentie dat het op 1 september 2018 van kracht zal worden mits het op de AV van 26 september 2018 officieel wordt bevestigd.