Contributie BCW

 

Contributiebedragen
 

1 dagdeel                             €  95,- (waarvan € 22,- lidmaatschap Bridgebond)

2 dagdelen                           € 160,- (waarvan € 22,- lidmaatschap Bridgebond)

3 dagdelen                           € 200,- (waarvan € 22,- lidmaatschap Bridgebond)
 

Bent u lid van nog een andere bridgeclub, aangesloten bij de NBB:
 

1 dagdeel                             €  85,- (waarvan € 12,- lidmaatschap Bridgebond)
2 dagdelen                           € 150,- (waarvan € 12,- lidmaatschap Bridgebond)
3 dagdelen                           € 190,- (waarvan € 12,- lidmaatschap Bridgebond)
 

Jeugdleden (t/m 25 jaar)        €  70,-  (waarvan € 10,- lidmaatschap Bridgebond)
 

U-pasleden worden verzocht een kopie van hun pas ter beschikking te stellen aan de penningmeester (rechtstreeks of via de TC) en daarbij aan te geven welk bedrag van het beschikbare budget zij willen declareren.
 

Betaling graag vanaf 1 september tot uiterlijk 1 november.

Overmaken op rekeningnummer NL83INGB0002802408 tnv Bridgeclub Wilhelminapark te Utrecht.