Recreatief bridge en clinics zaterdagmiddag 2020

Januari 2020  Recreatief bridge en clinics op de zaterdagmiddag.

Clubspelers en cursisten.
Iedere zaterdagmiddag van 13.45 tot 16.15 uur is er recreatief bridge in De Hoogstraat, Rembrandtkade 10.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen beginners (cursus 1,2 en 3)  en gevorderde clubspelers.
In principe is er altijd een coach aanwezig, die op verzoek assistentie verleent.
Voor de gevorderde clubspelers is het meenemen van de systeemkaart zeer wenselijk.
De cursisten van deel 1,2 en 3 worden verzocht onderling af te stemmen, zodat er tenminste 1 of 2 tafels kunnen worden gevormd.
Patrick Schenkhuizen (STAR) en Sytze Sietsma (BCO, BC ’80) zijn de docenten/coach.
De coördinatie van het zaterdagmiddagbridge ligt bij Peter Noordraven, Ina van Peperstraten en Gert de Korte.
Speciaal voor revalidanten en op verzoek van De Hoogstraat tracht BCW ook de mogelijkheid van klaverjassen te organiseren.
Dus klaverjas-liefhebbers: graag opgeven bij peternoordraven@hotmail.com mochten er vanuit De Hoogstraat 2 klaverjassers zich de vrijdag ervoor melden.

Clinics.
De clinics worden gegeven in een andere hoek van het restaurant.
Aanmelding voor de clinics bij : de.korte.gert@ziggo.nl.  De betreffende samenvatting wordt vooraf toegestuurd.  Het programma voor de clinics is als volgt :
 

 Datum

*

Onderwerp

Docent 1)

14 sept

**

De zwakke twee  + verdediging  (Lebensohl)

Patrick

28 sept

*

Informatie-doublet

Sytze

12 okt

**

RKCB

Patrick

26 okt

**

Pluri 2 Klaver

Sytze

9 nov

*

De vierde kleur

Patrick

23 nov

**

Multi 2 Ruiten

Sytze

14 dec

**

Negatief doublet + strafpas

Patrick

11 jan

**

Muiderberg

Sytze

25 jan

***

Jacoby 2/3 SANS + optie Bergen Raises

Patrick

8 febr

***

Puppet-Stayman

Sytze

22 febr

**

Derde hands opening en Drury

Patrick

7 mrt

**

Lavinthal

Sytze

21 mrt

***

Volgen na 1 SA  + Lebensohl

Patrick

4 apr

**

RKCB

Sytze

18 apr

**

2 Kleurenspellen, o.a. Ghestem

Patrick

2 mei

**

Multi-Landy

Sytze

16 mei

**

Wereldconventie

Patrick

 

 

 

 

 

 

  1.  Docenten kunnen onderling ruilen.

 

Eén ster is basiskennis, twee sterren is pittig en 3 sterren is moeilijk.

Voor alle zaterdagmiddagacitviteiten geldt een bijdrage van € 2,50, inclusief één bitterbal.
Voor revalidanten gratis; een positief saldo gaat naar de Stichting “Vrienden van De Hoogstraat”.