Aanmelden externe 4-tallen komend seizoen
Geplaatst op maandag 29 juni 2020 - 17:49

Ondanks de vele onzekerheden in deze corona-tijden, lijkt het er toch op dat we volgend seizoen weer kunnen bridgen. Dat betekent ook dat we extern kunnen viertallen.

Aan de captains van afgelopen seizoen is al gevraagd wat hun team wil doen. Daarnaast volgen we min of meer dezelfde procedure als vorig seizoen. Zie bijgaand document voor details (alleen de datums zijn incorrect).

Vóór 15 juli moeten de teams bekend zijn. Dat is al heel snel, dus als je wilt spelen en je hebt geen partner of nevenpaar: meld je aan bij Lennart de Vos. Dit kan via e-mail op lennartdevos@hotmail.com.

We hopen op vele aanmeldingen.

Namens het bestuur van BCO,

Lennart de Vos.