NBB-Clubranking: uitleg voor spelers

De NBB-Clubranking bij B.C.IJ.

Waarom zijn wij over gegaan op een rankingsysteem?

Tot nu toe (juni2017) speelden we tijdens het competitieseizoen in meerdere competitierondes van meestal 6 weken, in drie lijnen (A, B, C) van verschillende speelsterkte. Na afloop van elke ronde vond promotie en degradatie plaats, op basis van de gemiddelde resultaten van de paren over de 6 competitieweken. Als iedereen er altijd was, dan was er geen probleem geweest. Maar er zijn veel goede redenen om (vrijwillig of onvrijwillig) een of meerdere weken niet te komen: externe viertallenwedstrijden, ziekte, vakantie, werkverplichtingen, oppassen op de kleinkinderen, mooi weer...

 

In het verleden hebben wij verschillende oplossingen geprobeerd om vervangende scores voor afwezige paren te berekenen: eigen gemiddelde met en zonder maximum, vaste (dalende) scores per keer afwezigheid, spelen “buiten mededinging”. Sommige regels vormden straffen voor afwezige paren, anderen voelden als beloning voor aanwezige paren. En dan zijn er nog de hardnekkige geruchten over paren die liever het plezier van een avondje bridge willen missen, als ze hiermee een gevreesde degradatie kunnen voorkomen. Wat we ook voorgesteld hadden, er bleven structureel situaties over waar de een of ander niet blij was met de manier van zijn indeling in een bepaalde lijn.

 

De TC streeft naar een eerlijke indeling in de drie lijnen, (alleen) gebaseerd op speelsterkte. Een conclusie van onze discussie was dat de drie lijnen maar één hoofddoel hebben, namelijk om iedereen tegen paren van min of meer dezelfde speelsterkte te laten spelen, want dat verhoogt het speelplezier.
De andere conclusie was dat de problemen ontstaan door de onflexibele meting van de speelsterkte in competitierondes van 6 op elkaar volgende kalenderweken. Om deze problemen te verhelpen, hebben wij de competitie opgezet met behulp van de NBB-Clubranking methode ontwikkeld door Thilo Kielemann.

 

De NBB-Clubranking
We spelen voortaan niet meer in competitierondes van elk 6 weken. In plaats hiervan staat elke zittingop zichzelf. Bij feestelijke drives gebruiken we soms de rankings voor de indeling, maar hebben geen invloed op de rankings.

Voor de zittingen in de Club Ranking Competitie (CRC) blijven we spelen in 3 lijnen. De indeling wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van een ranking voor de aanwezige paren.

De ranking van een paar is de som van de rankings van de twee spelers. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren.

Op basis van deze ranking kunnen we alle paren rangschikken. De hoogste 1/3 paren spelen in de A-lijn, de volgende 1/3 in de B-lijn, en de laagste 1/3 in de C-lijn. De drie lijnen zullen min of meer even veel paren hebben. In het ergste geval is er één stilzit per zitting mocht de totale hoeveelheid paren oneven zijn.

 

De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 6 meest recente resultaten. Dat zijn de 6 laatste zittingen die een speler aanwezig was. Voor elke zitting krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten, hoe beter de score hoe meer. Als iemand op een zitting niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan. Over het hele jaar vormen de rankingpunten dan de basis voor het clubkampioenschap.

 

Dit rankingsysteem heeft de volgende voordelen:

  • Geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt. Wel blijven wij de verplichte afmelding hanteren!
  • Er is geen enkel voordeel door niet te komen kaarten.
  • Er is geen noodzaak meer voor vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen.
  • Ook invallers kunnen meedoen en komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht.
  • De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

 

De berekening van rankingpunten is afhankelijk van het gemiddelde (G) van de rankings van de aanwezige spelers in een lijn.
Voor een gemiddelde score (50%) krijgen de spelers van een paar G punten. Voor een score van 63,5 % krijgen ze G+20 punten en voor een 36,5% score G-20 punten.
Voor resultaten tussenin, daarboven of daaronder worden rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores.

 

Het clubkampioenschap “nieuwe stijl”
Voor het clubkampioenschap tellen de rankingpunten die tijdens de parencompetities worden toegekend. 
Paren (en driemanschappen) strijden om het clubkampioenschap voor paren waarbij het gemiddelde van de met elkaar behaalde resultaten doorslag gevend is.
De regeling komt afwezige spelers tegemoet door een laag aantal van minimaal te spelen competitiezittingen (50% van de zittingen in het seizoen).

Verder hanteren we maximaal 5 afvalscores voor spelers die boven het minimum zitten om het vormen van gelegenheidspartnerships te bevorderen. Door deze regelingen leidt (beperkte) afwezigheid dus niet tot een nadeel bij het clubkampioenschap.

 

Wil je meer weten over de NBB-Clubranking kijk dan eens op de navolgende sites:

https://www.bridge.nl/nbb-clubranking

https://www.nbbclubsites.nl/club/1032/pagina/439592