Nieuwsbrief BCIJ kwartaal 4
Geplaatst op 12-12-2018

 Beste leden..

In het afgelopen half jaar hebben we als bestuur de focus gehad op de financiën, het wel en wee van leden en natuurlijk de algemene organisatie van de vereniging. Een aantal specifieke recente zaken brengen we nog even onder de aandacht:  
 
 1. Er is versterking van het bestuur nodig:  in 2019 stopt Norma. Het bestuur zoekt volgend jaar een nieuwe secretaris. Norma heeft er dan 3 jaar opzitten en we hopen dat er op de komende ALV in 2019 een opvolger kan worden aangewezen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat.

 2. De enquête om belangstelling te meten voor bridgen op vrijdagmiddag is afgerond. Inmiddels zijn de resultaten aan een ieder gemaild. Thans is er geen draagvlak.

 3. Het valt ons op dat er meer afmelders zijn op de speeldagen maandag- en dinsdagavond. Arnoud heeft dat uitgezocht en gemiddeld komen er op maandag 4 en op dinsdag 10 leden minder om te spelen, bij een gelijk aantal lidmaatschappen. Wij vragen ons af wat daar achter zit: is dat het huidige ranking systeem,  waardoor je zonder dat je positie verliest je kunt afmelden? Spelen er andere zaken?

 4. Voor de tweede keer is onder grote belangstelling een drive georganiseerd waarvan het inschrijfgeld in zijn geheel toekomt aan Unicef. Door het inschrijfgeld, de bijdragen van 78 paren en aanvullingen vanuit de BCIJ kas is 1700,- euro bijeengebracht voor deze actie. De deelnemers hebben op zaterdag 17 november in twee zalen van het Fulcotheater (de zalen waren gratis ter beschikking gesteld) weer een gezellige drive gespeeld die uitstekend verliep onder leiding van Arnoud Vermeer, Jaap Heidema en Henk Meijerink. Na afloop kon snel de stand opgemaakt worden en om kwart voor vijf was de uitslag bekend. De winnaars met 71,66 % waren Gerard Fokken en Ad Dieben. Zij konden een prijs uitzoeken van de rijk gevulde prijzen tafel beschikbaar gesteld door de IJsselsteinse middenstand. Daarna waren er nog prijzen voor 22 paren en werd er nog gezellig na gekaart. Voldoende motivatie om volgend jaar er wederom een succes van te maken.

 5. Belangrijke investeringen zijn ook gedaan. De printer gaf de geest en ook de dupliceermachine bleek niet langer betrouwbaar. De opvolger is stiller en beter dan de oude. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

 6. ALV 16 oktober - Privacybescherming ingevoerd. Fijn dat de leden daar zonder slag of stoot het NBB model overnamen. Dat is geregeld - Financieel jaar 2018 is succesvol afgesloten. De kascontrolecie. is compleet door toetreding van Frans Scholte.

 7. De Rabo actie heeft €450,00 opgeleverd, meer dan in vorige jaren. Alle stemmers bedankt! We hebben er ook extra promotie aan besteed en een bedankmail  aan gewijd. En willen volgend jaar BCIJ leden oproepen om voor 1 september Rabo lid te worden. Kunnen we misschien nog meer stemmen krijgen…

 8. We zijn het seizoen traditioneel begonnen met onze openingsdrives. Op dinsdag overlapt onze drive met de afsluiting van de zomerdrives in Vianen en daar doen aardig wat van onze leden aan mee. Volgend seizoen kijken we of en hoe we daar rekening mee kunnen houden. En met de zomerdrives kunnen we wellicht ook afstemmen met de groep Bridge op Donderdag.

 9. In de persoon van Kees Kaiser hebben we een hoogbejaarde wereldkampioen (!!) in ons midden. Onlangs bereikte hij de grens van 200000 ( twee honderd duizend) meesterpunten. Daarvoor is hij natuurlijk in het zonnetje gezet. En om zijn bijzondere prestatie nog meer te benadrukken en hem bekend te maken bij alle BCIJ’ers volgt binnenkort een verslag van een kennismakingsgesprek.

 10. Commissie Lief en Leed. De commissie is dit jaar weer zeer actief geweest: er zijn ruim 30 acties ondernomen, helaas meer in het kader van “Leed” dan van “Lief”. Vergeet u niet om een van de commissie leden op de hoogte te brengen als er een BCIJ-lid ziek is?

 11. Bridgecursussen. Ook dit jaar worden er weer diverse bridgecursussen gegeven door Joke Bunnik. De beginnersgroep bestaat momenteel uit 14 personen en zal aan het einde van het seizoen, eind april begin mei, 4 maal op maandagavond deelnemen aan onze reguliere competitie. Zo krijgen de nieuwelingen de mogelijkheid om de sfeer te proeven en aan het tempo te wennen. Voor september 2019 staan, naast een nieuwe beginnerscursus ,  de volgende  onderwerpen  voor  ( licht-)gevorderden  op het programma: 

  1. - het maken van een speelplan in een SA contract, 3 dagdelen

  2. - het maken van een speelplan in een troefcontract, 2 dagdelen

  Voor meer informatie zie de website, bridgecursus voor gevorderden of stuur een mailtje naar joke.bunnik@gmail.com.

 12. Bridge Beter ( 3 en 4 dec.) ontving grote belangstelling. Zowel op maandag als dinsdag was de klas goed gevuld ( 80 leden!) en konden Arnoud en Remco hun kennis overdragen. Geassisteerd door 4 begeleiders werden de Muiderberg en Multi geïntroduceerd. Op de vraag hoe je tegen deze conventie te verdedigen werd spontaan een nieuwe Bridge Beter benoemd voor volgend jaar. Het tegenspel bij Multi en Muiderberg. Docenten en begeleiders hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Beste mensen, allemaal goede feestdagen, een goed bridgejaar 2019 toegewenst en wellicht tot ziens op 28 december as als we de Oudejaarsdrive spelen in het Fulco. 

 
Het BCIJ bestuur.