Enquête BCIJ over Extra speelmoment op vrijdagmiddag
Geplaatst op 12-11-2018

We willen graag weten of er binnen de club voldoende belangstelling is om in 2019 een pilot

te starten: bridgen op de vrijdagmiddag vanaf 14.00.

 

Het Fulco is bereid hieraan mee te werken en als de deelnemers bereid zijn om zelf de noodzakelijke

TC werkzaamheden te organiseren ( bijv. afmeldingen verwerken, uitslag doorrekenen en rondmailen, clubsite bijwerken) kunnen we misschien in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar van start.
Natuurlijk helpt de huidige TC met raad en daad!

 

Hiervoor willen we dus uw mening weten en hebben hiervoor een formulier gemaakt.

Dit formulier is beschikbaar op uw speelmiddag/ avond, zodat u dan ook de vragen kunt

beantwoorden. Vraag uw arbiter ernaar!

 

Wilt u de vragen beantwoorden en voor 30 november inleveren door ze of te
mailen naar secretaris@bcij.nl, dan wel bij de arbitrage in te leveren op uw speelmiddag/
avond?
 

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCIJ.