Stand van zaken betreffende LUCHTKWALITEIT van het FULCO
Geplaatst op 7-09-2020

IJsselstein 6 september

Beste bridgers,

Er zijn door enkele leden vragen gesteld worden over de kwaliteit van de luchtbehandeling van het Fulco. Wat is de stand van zaken?
Op navraag van het BCIJ bestuur is gemeld, door de bestuurder van het Fulco, dat de kwaliteit van de luchtbehandeling voldoet. Het onderzoek is uitgevoerd door de firma Terberg. 

 

Dat onderzoek heeft in augustus plaats gevonden in opdracht van het Coronamanagement team van de gemeente IJsselstein. Het rapport meldt, zo is ons mede gedeeld, dat de luchtbehandelingsinstallatie voldoet aan de RIVM norm. 
Door een lid van BCIJ is gevraagd of het bestuur inzage heeft gehad in het rapport. Antwoord is nee. 

 

Daar is door het bestuur ook niet naar gevraagd. Het bestuur is daarin niet deskundig. We gaan uit van goed vertrouwen. Daarna heeft het lid zelf om inzage gevraagd en niet gekregen. Inmiddels zijn we twee weken verder en komen er opnieuw vragen van leden naar de kwaliteit van het luchtbehandelingssysteem.  Dat heeft het bestuur er toe gebracht inzage te vragen naar het rapport. Dat is ook ons geweigerd.
We hebben besloten om nu de politiek in te schakelen en de gemeenteraad te vragen navraag te doen.

 

Met vriendelijke groeten,
Bestuur BCIJ