BCIJ Club Ranking weer van start
Geplaatst op 28-08-2020

Beste leden,

 

Na 2 proefsessies hebben Bestuur en TC besloten de competitie voor BCIJ vanaf maandag 31 augustus weer op te starten.

De voorwaarden daarvoor zijn omschreven in hetProtocol verantwoord Bridgen bij BCIJ. Deze is als bijlage toegevoegd. Lees deze goed door voordat je komt spelen.

Elke zitting is er één persoon, de corona verantwoordelijke,  die zal toezien op het op de juiste wijze uitvoeren van de corona maatregelen.

 

Hieronder volgt een samenvatting en een opsomming van de belangrijkste aanpassingen waar je rekening mee dient te houden.
 

1.Paarindeling

Op basis van de opgave in de vragenlijst is de paarindeling gemaakt.

Deze is verwerkt in een lijst die je hier kunt downloaden. Deze indeling staat ook in de Clubranking die je hier kunt bekijken

Alleen als je op deze lijst staat als paar kun je deelnemen aan de speelmomenten.

 

Mocht deze indeling niet juist zijn, of heb je een aanvulling of wijziging geef die dan z.s.m. door aan  Frans Verloop,  tel: 06-43957639, e-mail: fverloop@telfort.nl.

 

2.Aanmelden paar

Om aan een speelmoment deel te kunnen nemen moet je je aanmelden via de site (www.bcij.nl).
Dat doe je via het item <Aan- Afmelden/Invallen>.
Per speelmoment kunnen er maximaal 30 paren mee doen.
Als er meer dan 30 paren zijn word je op de reservelijst geplaatst. Komt er door een afmelding een plaats vrij dan wordt het eerste paar van de reservelijst op de aanmeldlijst geplaatst en kan dat paar meespelen. Je wordt daarover per mail geïnformeerd.

Mocht je door wat voor omstandigheden je af moeten melden doe dat dan z.s.m. via de site.

Voor de maandag en dinsdag geldt dat op de speeldag na 12:00, en voor woensdag vanaf 00:00 uur afmelden via de site niet meer mogelijk is.

Mocht je je dan toch nog af moeten melden doe dat dan telefonisch bij:

Maandag:    Henk Meijerink         06-13996667
Dinsdag:     Arnoud Vermeer       06-55332182
Woensdag:  Frans Verloop           06-43957639

 

Als je op de reservelijst staat word je automatisch ingedeeld voor de volgende zitting van dat spelmoment.

In het document “Aanmelden Coronazitting.pdf” kun je lezen hoe dat aanmelden verder werkt.

 

3.Opstart zitting

Bij binnenkomst in het Fulcotheater ligt in de hal een print met indeling van de zitting. Hierop staat aangegeven wat je paarnummer is.
We spelen in twee zalen, de Overtoomzaal en de Basiliekzaal. Bij de zalen staat aangegeven welke lijn in welke zaal speelt.

Voordat je naar boven gaat is het verstandig om aan de bar consumptiebonnen te kopen (graag pinnen). 10 drankbonnen voor € 20,00 en 10 koffie/theebonnen voor € 10,00. Alleen per 10 worden ze verkocht!

Op dit moment is er geen lift, de verwachting is dat die vanaf eind september weer werkt.

Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang, dus 19:30 resp. 13:15 aanwezig bent in de zaal.

 

4.Spelen zitting

Uitgaande van 30 paren, spelen we in 3 lijnen van 10 paren.
We spelen 5 ronden met elke ronde 5 spellen.
De ronden duren 37 minuten met 3 minuten wisseltijd.

De Noord-Zuid paren blijven zitten, de Oost-West paren schuiven één tafel op.
De spellen gaan één tafel terug.
Het wisselen gebeurt op aangeven van de WL of corona verantwoordelijke. Voor elke wisseling worden de tafels gereinigd en handen ontsmet.

Omdat er een strak tijdschema geldt, is het niet toegestaan een spel te beginnen als het 5 minuten signaal heeft geklonken.
Het spel wordt dan als Niet Gespeeld ingevoerd in de Bridgemate.

Voor meer informatie over de speelwijze zie het protocol.

De wedstrijdleiding is op maandag in handen van Harm van der Horst, op dinsdag bij Arnoud Vermeer en op woensdag bij René Starmans en Frans Verloop.

Tijdens de zitting kun je gebruik maken van de koffie/thee en drankjes uit de koelkast tegen inlevering van de consumptiebonnen. Wij gaan ervan uit dat iedereen zorgvuldig afrekent.

 

5.Na afloop

Na afloop moeten de materialen gereinigd en verzameld worden op een centrale plaats. Om lopen door de zaal te voorkomen wordt het verzamelen gecoördineerd.

De uitslag wordt in beide zalen bekend gemaakt, je krijgt geen persoonlijke uitdraai. Wel wordt zoals gebruikelijk een mail met uitslag en overzicht verstuurd. Het verlaten van de zaal wordt gecoördineerd om te voorkomen dat men te dicht bij elkaar in de buurt komt.

Vanaf 1 september kan de bar beneden, indien er geen gebruikers van de bioscoop of theater zijn, gebruikt worden. Hierbij geldt het horecaprotocol (opgeven naam, maximaal 3 personen aan een tafel etc.).

 

6.Stepbridge

Vanaf donderdag 10 september is er ook BCIJ Stepbridge Competitie. 
Arnoud, Frans en Henk zullen hierbij weer als wedstrijdleider optreden, maar dat is wel afhankelijk van het aantal deelnemers.
In de loop van volgende week krijgen jullie nader bericht hoe dat georganiseerd wordt.

 

Tot zover de belangrijkste aanpassingen i.v.m. de corona maatregelen.
Lees  voordat je de eerste keer komt bridgen het protocol een keer door.

 

Bestuur en TC zijn van mening dat, indien we allemaal zorgvuldig en consequent volgens het protocol handelen we op een verantwoorde wijze weer “lekker kunnen kaarten”.

 

Mocht je vragen hebben over algemene aard bel dan met Cees Schuilenburg 06-80154155, voor bridge technische zaken met Henk Meijerink 06-13996667.

 

Wij wensen jullie veel bridgeplezier.

 

Bestuur en Technische Commissie.