Overlijden Jos Peters
Geplaatst op 29-05-2020

Beste BCIJ’ers,

Een verdrietig bericht bereikte ons vandaag. 
Na een ziekbed van 2 jaar is Jos Peters overleden. Hij speelde samen met zijn vrouw Marijke op de woensdagmiddag. Na de cursus bij Joke Bunnik pakten ze samen vol energie het bridgen in competitieverband op om het onder de knie te krijgen. Ook privé werd er gespeeld om de regels bij te houden en routine op te doen. Ook speelde hij op de computer,

 

De afgelopen 2 jaar kwam het kaartspel er niet meer van, de ziekte kostte teveel energie en behalve het verdriet is er ook opluchting dat hij nu rust heeft.
Behalve bridgen hield Jos van koken, gooide hij graag een hengeltje uit en werkte hij met plezier in de tuin.
Jos en Marijke waren 51 jaar getrouwd. 
We wensen Marijke, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

 

Bestuur BCIJ.