ALV 2020
Geplaatst op 11-05-2020

Beste Bridgers,

 

Ondanks de verlichting in de Corona maatregelen is het nu niet zeker wanneer we weer normaal kunnen bridgen. Fysiek aan een tafel, in een zaal met tientallen paren. Ik weet het niet. De bridgebond heeft het RIVM gevraagd om te onderzoeken hoe de overdrachtsrisico’s voor bridgers zijn. 

 

Op 12 mei stond een ALV gepland, om het nieuwe speelschema voor 2021 met elkaar door te nemen en de begroting voor het nieuwe jaar vast te stellen en de contributiebijdragen te bepalen. Om de meningen te peilen over wat we van het Ranking systeem vinden, en om vast te stellen hoe het Lustrumfeest er volgend jaar uit gaat zien. Dat zou zo ongeveer de agenda zijn.

Maar dat gaat dus niet door en schuift op tot na de zomervakantie. Vanwege Corona is er wettelijk bepaald dat iedere vereniging zijn Algemene Leden Vergadering kan opschuiven tot 4 maanden na het verlopen van het boekjaar. Voor ons betekent dat als we elkaar bijv. in oktober kunnen spreken op de ALV, we ruim op tijd zijn en voldoen aan wat ons als vereniging te doen staat. Ons boekjaar loopt tot 31 augustus.

 

Het alternatief, op korte termijn digitaal vergaderen vinden we als bestuur niet nodig. Er zijn geen dringende zaken die ledenraadpleging vereisen. Binnenkort zal ik met de directie van het Fulco in contact treden om over de speelmogelijkheden voor het volgende seizoen te spreken. 

 

Mocht deze mail aanleiding geven tot vragen, dan verzoek ik je die door te geven aan het secretariaat: secretariaat@bcij.nl

 

Met vriendelijke groeten
Cees Schuilenburg.