Nieuwsbrief BCIJ kwartaal 1 2020
Geplaatst op 14-02-2020

Nieuwsbrief BCIJ kwartaal 1 2020.

Beste BCIJ’ers er valt het een en ander te melden over het reilen en zeilen van onze club.

 • Er is een verslag over het gezellige bridge weekend geplaatst.
 • Over het Fulco hebben we jullie gemeld dat er in januari 2020 door de wethouder contact zou worden gezocht met BCIJ om de wensen van ons als zaalgebruiker in kaart te brengen. Om daarmee een visie op het Fulco voor de toekomst in te vullen. Dat gesprek heeft niet plaats gevonden. Navraag bij het college van B&W leverde de reactie op dat een uitnodiging pas rond de zomermaanden tegemoet kan worden gezien. We wachten af.
 • Regelmatig prikken we nieuws op het prikbord. Er hangt bijv. nu een bericht van de bridgeclub de Betuwe over de komst van Berry Westra.
 • We willen graag medewerking hebben voor het verlenen van hand en spandiensten bij grote drives. Het gaat dan bijv. om zalen in te richten, deelnemers te ontvangen, materialen op te ruimen. Concrete werkzaamheden, dus geen vergaderingen! Geïnteresseerden wordt verzocht zich te melden bij het secretariaat.
 • De lustrum commissie bestaat uit 4 bridgers: Annemarie Rijken, Dieke Keverling, Geertjan Hansen en Antoinette Kroon.
 • We willen graag weten wie opgeleid is in het verlenen van reanimatie. We hebben al namen van mensen die zich vroeger hebben opgegeven. Maar checken voor de zorgvuldigheid liever een keer extra. Graag je melden bij het secretariaat!
 • Er is een interview met Wim Jansen, oprichter van BCIJ,  geplaatst op de site.
 • Opleidingen. 
  • De Beginnerscursus. Ook dit jaar volgen er weer elf enthousiaste deelnemers de beginnerscursus van BCIJ. Eind van de cursus geeft BCIJ de gelegenheid  te ervaren wat de vereniging BCIJ hen te bieden heeft en hoe een competitieavond verloopt door ze vier dinsdagavonden mee te laten draaien op onze club. Dit zal zijn op 31/3, 21/4, 28/4 en 19/5. Belangrijk is hen op onze gebruikelijke gastvrije manier te ontvangen. Door ze een veilig gevoel te geven en welkom te heten zal er zeker weer een aantal van hen lid worden van de club.
  • Een nieuwe bridgecursus voor gevorderden is de cursus Flitsend spelen. In het najaar start er een nieuwe vervolgcursus, ‘Flitsend spelen’ van Berry Westra. Deze cursus gaat over het uitspelen en tegenspelen. Deel 1 van deze cursus bestaat uit 5 dagdelen. Aandacht o.a. voor: De eerste slag, nemen of duiken, doorgaan of switchen, door het sterk heen en naar het zwak toe van de dummy, discard, de kunst van het troeftrekken, de communicatie in stand houden. Deze cursus bestaat uit 5 dagdelen en wordt bij voldoende aanmeldingen (minimaal acht personen) gegeven  op de donderdagavond in de maanden oktober, november. De cursus wordt om de week gegeven, de ene week cursus de andere week de spellen onderling nogmaals spelen in een thuissituatie. Het cursusgeld bedraagt € 50,- Dit bedrag is inclusief lesmap, koffie en thee. Bijkomende kosten € 38,- voor het lesboek en de oefen-cd  Flitsend spelen. De cursus wordt gegeven op de Jacob Marislaan 1A. Heb je interesse meld je aan op het mailadres bridgecursus@bcij.nl, voor vragen over de cursus kun je terecht bij Joke Bunnik, mailadres joke.bunnik@gmail.com Voor informatie over de andere vervolgcursussen, zie de web-site van BCIJ.