BCIJ en het Fulco
Geplaatst op 22-10-2019

Beste bridgers,

 

Zoals op de ALV van 21 oktober gemeld, bevindt de besluitvorming over de toekomst van het Fulco zich in een belangrijke fase en daarmee ook de mogelijkheid voor BCIJ om in het Fulco te kunnen blijven spelen. Er staat voor onze vereniging veel op het spel!

 

Er is door het college van B&W een onderzoeksopdracht aan bureau Berenschot verstrekt om de zakelijke toekomst van het Fulco in beeld te brengen.

Dat rapport zal inhoudelijk worden behandeld worden op de raadscommissie vergadering Samenleving van donderdag 31 oktober, inloop vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De bespreking is voor iedereen toegankelijk en het rapport zal voorafgaand aan de vergadering  op de site van de gemeente IJsselstein verschijnen.

Een week later, op donderdag 7 november vindt de besluitvorming plaats in de voltallige gemeenteraad. Dan wordt vast gesteld welk budget het Fulco krijgt om zijn maatschappelijke functie in IJsselstein te kunnen blijven uitvoeren. Ook deze vergadering is voor iedereen toegankelijk, inloop vanaf 19.30 uur.

 

We hopen dat jullie deze beide data in je agenda wilt noteren en hopelijk puilt de publieke tribune uit met BCIJ leden!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur BCIJ.