Introductie Ranking-Competitie
Geplaatst op 26-09-2019

Sinds een tweetal jaren spelen we bij BCIJ volgens het NBB-ClubRanking systeem. Hierbij is er geen competitie meer over een aantal (6) zittingen met promotie/degradatie maar wordt elke week de Paren-Ranking opgemaakt en de volgende zitting ingedeeld op basis van deze Paren-Ranking.

Dit heeft een aantal voordelen:

 • Je speelt tegen spelers van ongeveer gelijke sterkte
 • Je hebt lijnen van gelijke lengte
 • Je hebt geen regeltjes nodig bij afwezigheid of bij deelname van invallers
 • Als je een aantal keren niet kunt komen heeft geen invloed op de stand
 • Er zijn geen kruistafels.

Maar het NBB-ClubRanking systeem heeft ook, zoals ook in de laatste ALV door een aantal leden opgemerkt, een nadeel:

 • Er is minder (tot geen) competitiegevoel.
 • En werkt volgens sommigen afmelden in de hand.

Om het competitiegevoel (gedeeltelijk) terug te brengen heeft de ontwikkelaar van het NBB-Clubranking systeem, Thilo Kielmann, in het NBB-Clubranking systeem een optie toegevoegd waarbij er op basis van de Paren-Ranking een Ranking-Competitie (per lijn) over een aantal zittingen gehouden kan worden.

Het bestuur heeft op advies van de TC besloten om deze Ranking-Competitie voor het komende seizoen als proef in te voeren en na afloop te evalueren of dit voor de toekomst gebruikt gaat worden.
 

Hoe werkt de Ranking-Competitie

De eerste 6 zittingen worden gespeeld op basis van het huidige NBB-Clubranking systeem, d.w.z. de individuele ranking vanuit het vorige seizoen wordt gebruikt voor de indeling van de eerste zitting en op basis van de resultaten in de eerste 6 zittingen vervangen door de werkelijk gescoorde rankingpunten.

Na 6 zittingen wordt de 1e Ranking-Competitie ingedeeld (de Herfstcompetitie). Dit gebeurt op basis van de Paren-Ranking na 6 zittingen, in groepen van gelijke grootte.

De Herfstcompetitie gaat over 7 zittingen. Gedurende deze 7 zittingen worden de paren die ingedeeld zijn in een groep met elkaar vergeleken en wordt een stand van de rankingpunten bijgehouden.

Als een paar niet aanwezig is krijgt dat paar vervangende rankingpunten op basis van zijn eigen gemiddelde. Paren moeten minimaal 4 keer aan een competitie meedoen om opgenomen te worden in de eindstand.

Na 7 zittingen wordt de eindstand opgemaakt en is bekend wie de periode kampioen is van een groep en speelmoment in de Ranking-Competitie. Per periode heb je per lijn en per speelmoment een winnaar. Dus 9 prijzen per periode.

Na afloop van de Ranking-Competitie wordt een nieuwe Ranking-Competitie indeling gemaakt (Wintercompetitie en vervolgens de Voorjaarcompetitie). Deze indeling wordt gemaakt op basis van de stand in de Paren-Ranking op dat moment (niet op basis van de stand in de vorige Ranking-Competitie).

 

Indeling van de zittingen

De indeling van de zittingen gedurende een competitie gebeurt niet op basis van de indeling van de Ranking-Competitie maar op basis van de Paren-Ranking op het moment van de zitting (net als eerste zes zittingen en de vorige jaren).
Dat betekent dat een paar dat in de Ranking-Competitie ingedeeld is in de B-groep tijdens een zitting in de A-lijn kan spelen (omdat er bijvoorbeeld een aantal A-groep paren hebben afgezegd). Echter wordt dat spelen in een hogere lijn gecompenseerd (paar heeft het “moeilijker” in de hogere lijn) door het toekennen van, naar verhouding t.o.v. de B-lijn, meer rankingpunten. Deze in de A-lijn behaalde rankingpunten worden opgenomen in de Ranking-Competitie van de B-groep.
Hetzelfde kan gebeuren van een in de A-groep opgenomen paar die in de B-lijn moet spelen. Dan worden naar verhouding minder rankingpunten toegekend (de A-groep speler heeft het immers “makkelijker” in de B-lijn).
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de C-groep spelers die hoger en B-groep spelers die lager spelen.

Enkele voorbeelden:

 • Een paar uit de B-groep neemt als paar deel in A lijn en haalt 50%, daarvoor krijgt het bijv. 80 rankingpunten (RP), als het paar 50% in de B-lijn had behaald was dat bijv. 70 RP geweest.
 • Een speler uit de A-groep speelt met een speler uit de B-groep in de A-lijn en haalt weer die 50%. Dan krijgen zowel het paar uit de A-groep als het paar uit de B-groep  80 RP voor de Ranking-Competitie.
 • Stel dat een speler uit de A-groep speelt met een speler uit de B-groep in de B-lijn en het paar haalt daar 50%, dan krijgen zowel het paar uit de A-groep als het paar uit de B-groep 70 RP voor de Ranking-Competitie.
   

Jaarprogramma

Het jaarprogramma is aangepast naar aanleiding van deze competitie indeling.          

Zitting 1 t/m 6 ClubRanking (CR) 6 zittingen
Zitting 7 t/m 13 HerfstCompetitie (HC)  7 zittingen
Zitting 14 t/m 20 WinterCompetitie (WC) 7 zittingen
Zitting 21t/m 27 VoorjaarCompetitie (VC) 7 zittingen
Zitting 28 t/m 29-31 ClubRanking (CR) 2-4 zittingen

 
 

 

 

 

 

 

Evaluatie

Bestuur en TC zijn van mening dat het NBB-ClubRanking systeem vele voordelen biedt t.o.v. het ‘traditionele” competitiesysteem maar beseft zich ook dat het ontbreken van een competitiegevoel een belangrijke negatieve factor is.

We hebben er vertrouwen in dat de toevoeging van de Ranking-Competitie dit gevoel weer terug kan brengen. We kunnen ons echter niet beroepen op ervaringen in het land omdat het een volledig nieuw systeem is waar wij als één van de eerste clubs gebruik van gaan maken.
Na afloop van komend seizoen zullen we dit nieuwe systeem met elkaar evalueren en bezien of en hoe we hier mee verder gaan.
 

Veel succes tijdens de komende Ranking-Competities!

Namens Bestuur: Cees Schuilenburg en TC: Arnoud Vermeer

 

NB: Heb je nog vragen over het systeem de TC leden zullen dit graag beantwoorden.