Nieuwsbrief BCIJ september 2019
Geplaatst op 4-09-2019

Beste BCIJ’ers,

 

Tijdens deze zomer zijn de zomerdrives goed bezocht. Velen wilden op de maandagavond spelen en lieten zich door de hitte er niet van weer houden het Fulco aan te doen en de zomeravondcompetitie
aan te gaan. Ook op donderdagmiddag werd er gespeeld in de Oase. Arend den Harder ontving daar de belangstellenden. Maar na nog een hittegolf aan het einde van de zomer, gaat het nieuwe seizoen van onze club toch echt weer van start. Met 305 leden. De nieuwkomers zijn verwelkomd tijdens de openingsdrives, die we traditiegetrouw altijd in de eerste week van september houden.

 

In die eerste september week houden we op zaterdag de Kroegendrive. Opnieuw volgeboekt! Als de weergoden ons goed gezind blijven staat ons weer een prachtige drive te wachten!

 

Vanaf maandag 9 september begint dan de Clubranking. Tijdens de ALV van afgelopen mei kwam naar voren dat het competitie-element zoals we dat vroeger hadden met promotie en degradatie, toch wel een beetje gemist wordt. Daar kunnen we met ingang van dit seizoen wat aan doen! Het Rankingsysteem kent dit seizoen ook een soort competitie en daar gaan we bij BCIJ gebruik van maken. Verder op in deze Nieuwsbrief geeft de TC uitleg over hoe de Clubranking in zijn werk gaat.

Het bridgeweekend, dat volgend jaar van 31 januari tot 2 februari wordt gehouden stroomt goed vol. Er is inmiddels een wachtlijst aangelegd. Laat je niet weerhouden alsnog je belangstelling voor dat weekend kenbaar te maken. Geef je op bij Piet Jonker: pietjonker@telfort.nl

 

Met momenteel 305 leden sterk zijn we ook landelijk gezien een grote club. Dat vraagt een sterke organisatie met een voltallige bezetting in bestuur en commissies. We hebben regelmatig vacatures en zijn nu op zoek naar een vrouwelijke secretaris. We gaan actief leden aanspreken met de vraag mee te doen.

Dan nu een verdere toelichting op de Clubranking vanaf 9 september: Uitgangspunt voor onze speelmomenten blijft het ClubRanking systeem omdat we hiermee flexibel met een wisselende opkomst om kunnen gaan en we de aanwezigen zo goed mogelijk in kunnen delen op speelsterkte. Maar, om meer spanning te introduceren, komen er in het seizoen 2019-2020 ook nog 3 Ranking-competities. We spelen eerst 6 weken om iedereen weer een nieuwe ranking op te laten bouwen en daarna verdelen we alle paren, op sterkte, over 3 groepen: A, B en C. Iedere week wordt het aantal rankingpunten dat je gescoord hebt, gebruikt om je plaats in de competitie te bepalen. Het paar dat na 7 weken bovenaan staat, krijgt een prijs! Er is geen promotie of degradatie, na 7 weken delen we
de stand volgens het Clubranking systeem weer in 3 groepen en hebben we een nieuwe Ranking-competitie. Zo spelen we 3 competities en zijn er voor iedereen 3 mogelijkheden om een keer in de prijzen te vallen. De details van dit alles staan binnenkort in het Wedstrijdreglement Ranking maar we zullen regelmatig aandacht aan het ClubRanking systeem en de Rankingcompetities besteden zodat er genoeg tijd is om vragen over het systeem te beantwoorden en onduidelijkheden toe te
lichten.

 

Door de introductie van de Rankingcompetities komt het Clubprogramma er iets anders uit te zien; het aantal speelrondes blijft gelijk maar na de herfstvakantie begint Rankingcompetitie 1, na de Kerstvakantie Rankingcompetitie 2 en na de voorjaarsvakantie Rankingcompetitie 3. Het nieuwe programma komt binnenkort op de site.

 

Omdat we hopen met deze nieuwe Rankingcompetities tegemoet te komen aan de wensen zoals die p de ALV naar voren zijn gebracht, schuift de evaluatie van het ClubRanking systeem door naar het eind van het seizoen 2019/2020.

Dan nog een paar praktische zaken. Op de maandag hebben we het komende seizoen naast de Overtoomzaal ook weer de Basiliekzaal ter beschikking en zullen we dus vaak in 2 zalen spelen. Op de insdag en woensdag passen we nog in de Overtoomzaal en zitten we in 1 zaal.

 

Het systeem om af of aan te melden, blijven we ook dit jaar gebruiken. Dus als je weet dat je afwezig bent, meld het dan via de site. Lukt dat niet, vraag dan iemand van de TC je te helpen zodat je alsnog op tijd afgemeld bent.
Moet je op het laatste moment afzeggen, bel dan op de maandag naar ArnoudVermeer, 06-55332182, op dinsdag naar Remco Jansen, 06-53977649 en op woensdag naar Frans Verloop 06-43957639 of René Starmans, 06-13277231. Probeer bij geen gehoor één van de andere genoemde TC-leden te benaderen, zodat je afwezigheid in ieder geval bekend is. Al deze informatie is ook te vinden in de Interne Spelregels van BCIJ.

Iedereen een prettig en succesvol seizoen toegewenst!

 

Met dank aan de Technische Commissie van BCIJ voor de uitleg van de Clubranking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Bestuur van BCIJ.