Nieuwsbrief BCIJ juni 2019
Geplaatst op 14-06-2019

 Nieuwsbrief BCIJ juni 2019

 

  • Voor de kroegendrivecommissie en de TC hebben zich nieuwe leden aangemeld. Dieke Keverling en Annemarie Rijken gaan helpen bij de Kroegendrive en Harm van der Horst en Riet Grootenboer gaan de TC ondersteunen. Heel veel succes gewenst en alvast bedankt voor jullie inzet!!
  • Er zal een enquête onder alle BCIJ’ers worden gehouden betreffende het Rankingsysteem. Er zijn diverse leden die naar een evaluatie vragen van dit systeem, dat 2 jaar geleden is ingevoerd. We gaan diegenen die vragen over dit systeem hebben gesteld betrekken bij het opstellen van de enquête. We verwachten in september, als iedereen de vakantie er op heeft zitten, de evaluatie te houden.
  • Er is materiaal beschikbaar bij de club om thuis drives te organiseren. Biddingboxen, bladen etc. Kun je tegen betaling van een kleine vergoeding lenen via Arnoud Vermeer.
  • Er wordt samen met de directie van het Fulco een brief opgesteld aan het college van B&W betreffende de klachten over de luchtbehandeling in de Overtoom en Basiliek zaal.
  • Er zijn klachten over rumoer tijdens het spelen. Ook gaan er soms telefoons af. Graag een ieders bijdrage in het beperken van de overlast. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zullen de wedstrijdleiders een oproep doen rekening met elkaar te houden.
  • De interne competities kennen de volgende winnaars: Bas Kraaijeveld en Arnoud Vermeer waren de besten op de maandag, Mia de Groof en Remco Jansen wonnen de dinsdag en Ed de Vries en Aad Wever waren nummer 1 op de woensdag. Voor allen gold dat ze tenminste 21 keer als paar gespeeld dienden te hebben. Proficiat met het behaalde resultaat!
  • Met de traditionele slotdrives werd de competitie 2018/2019 afgesloten. De winnaars zijn: Truus van Beek en Frans Kanaar ( dinsdag), Robbert Leutscher en Niek Volkers ( maandag) en Kees Kaiser en Rene Starmans (woensdag) Gefeliciteerd!
  • Er is een clubsupportactie van de RABO bank aanstaande. Frans Meijer zal jullie daar verder over informeren.

 

Allemaal een goede vakantie gewenst en tot ziens!