Afscheid van Dinno van Breugel als onze voorzitter
Geplaatst op zaterdag 20 oktober 2018 - 21:55 door Hans Wisman

 

 

Op de algemene ledenvergadering van 4 oktober jl. heeft Dinno van Breugel de voorzittershamer overgedragen aan Harry Baayen. Na een periode van 12 jaren was de tijd gekomen voor een ander gezicht achter de bestuurstafel, aldus Dinno. Door zijn verdienste is de club een gezellige, sociale club geworden waarin de leden zich verbonden voelen. De leden hebben hun waardering geuit door een financiële bijdrage aan zijn project Abong Mbang in Kameroen. De vergadering vond plaats op dierendag en daarom hebben de leden op ludieke wijze een dierenknuffel gegeven aan Dinno met een persoonlijk wens/bedankkaartje om de nek. Een moment waarop we met plezier terugkijken.

Een hartelijk welkom voor Harry Baayen als onze nieuwe voorzitter!