15 maart 19.15 Voorstel voor gebruik Dupliceermachine
Geplaatst op woensdag 14 maart 2018 - 10:25 door Hans Wisman

 

De Dupliceermachine

 

 

 

Graag willen we de leden uitleg geven over de voor- en nadelen van een dupliceermachine.

 

De dupliceermachine vult automatisch de boards met spellen kaarten.

Voorafgaand aan de speelavond moeten er door iemand van de TC c.q. een vrijwilliger  eerst 24 spellen ingevoerd worden in de dupliceermachine. Het schudden gebeurt volkomen willekeurig door de computer.

Daarna doet de machine zijn werk.

 

Handmatig schudden heeft een nadeel: omdat dit handwerk is, zijn de verdelingen niet helemaal willekeurig. In de praktijk betekent het dat er door handmatig schudden iets meer SA-verdelingen voorkomen.

Voor het schudden door de computer wordt software gebruikt die de kaartverdelingen geheel willekeurig samenstelt.

 

De belangrijkste voordelen van het gebruik van de schudmachine zijn:

  • De spellen hoeven voor aanvang van de wedstrijd niet meer handmatig geschud te worden.
  • In alle lijnen kunnen  dezelfde spellen gespeeld worden . Er is dus vergelijkingsmateriaal.
  • Op de website zijn gedetailleerde frequentiestaten met spelverdelingen zichtbaar. Iedereen kan de gespeelde spellen achteraf, op een rustig moment, bestuderen.
  • Voor toernooien, bijzondere drives e.d. hoeven de spellen niet meer vooraf handmatig te worden uitgezocht.
  • Voor viertallen kunnen we nu ook dezelfde spellen gebruiken en hoeft er niet meer geschud te worden en is het mogelijk te vergelijken met iedereen.

 

Het gebruik van de dupliceermachine heeft ook nadelen:

  • Het bedienen van de machine kost tijd. Voor de speelmomenten zijn 2 vrijwilligers hier ongeveer een half uur mee bezig.

 

Helaas staan veel bridgers argwanend tegenover de computergeschudde spellen. De verdelingen zijn meer bijzonder of extremer. Dit ligt eigenlijk aan ons zelf en niet aan de software of aan de computer.

Om de ervaringen tot nu toe, als het gaat over het bridgen met computergeschudde spellen samen te vatten, volgt hieronder een deel van een artikel van de afdeling wedstrijdzaken van de Nederlandse Bridge Bond, geschreven door Ad Cosijn.

 

"Het bondsbureau krijgt veel vragen van clubs over computergeschudde spellen. Zijn er op een clubavond weer eens wat wilde verdelingen langsgekomen en gaan er een paar leden klagen dan kun je er vergif op innemen dat er de volgende dag een e-mail in onze mailbox zit met de vraag of het schudprogramma wel deugt.
De vraag is eigenlijk al verkeerd gesteld. Als spellen maar goed genoeg met de hand geschud worden zal er geen verschil zijn waar te nemen. De praktijk wijst echter uit dat het schudden van de spellen door veel spelers maar wordt afgeraffeld. Observeer maar eens, tien seconden schudden is een al een uitzondering. Er is ooit uitgezocht dat je een spel eigenlijk zeven maal goed moet schudden.

Goed, we hebben het dus over slecht geschudde spellen. De verdelingen daarvan wijken inderdaad af van computergeschudde spellen maar dat ligt dus niet aan de computer maar aan het onvoldoende schudden met de hand! Laten we vanaf nu praten over slecht geschudde (handgeschudde) spellen en normale (computergeschudde of zeer goed met de hand geschudde) spellen.

De reden dat mensen een hekel hebben aan normale spellen is drieledig.
Ten eerste
 worden normale spellen nogal eens verward met zogenaamde 'uitgezochte' spellen. Daar worden spelers wantrouwend van en dat is niet ten onrechte. Het komt nog steeds wel voor dat organisatoren van wedstrijden de spellen niet random laten schudden maar 'wilde series' uitzoeken. Dat behoort beslist niet te gebeuren, tenzij het vooraf is aangekondigd.
Ten tweede
 zijn mensen de vlakke handen van slecht geschudde spellen gewend. Spelers bouwen onvoldoende ervaring op om grillige handen te bieden en te spelen. Niet iedereen ziet er een uitdaging in te moeten improviseren in het bieden of in het afspel te proberen een 5-0 troefzitsel de baas te worden. Als iedereen maar gewend is aan normale spellen zal dat effect vanzelf minder worden.
Ten derde
 vinden veel spelers het 'oneerlijk' als een goed contract sneuvelt wegens een grillig zitsel en degenen die te laag hebben geboden worden 'beloond' voor hun minder goede bieden.

U kent daarentegen ook het geklaag van mensen die roepen dat ze de hele avond 'geen kaart' gehad hebben. Dat komt omdat men zich niet met het bieden heeft kunnen bemoeien en weinig spellen heeft kunnen afspelen. Zolang men maar regelmatig zelf mag bieden en spelen geven veel mensen de voorkeur aan slecht geschudde spellen, maar o wee als ze de hele avond moeten toekijken hoe de tegenstanders spel na spel 1SA-3SA bieden. Met normale spellen zal deze klacht minder worden. Omdat de spellen minder vlak zijn krijg je meer zogenaamde competitieve biedverlopen. Het spel wordt er met normale spellen zoveel leuker van.

Gelukkig rukt het machinaal dupliceren steeds meer op. Ik verheug me al op de situatie over tien jaar. Geen spel wordt meer met de hand geschud, iedereen is gewend aan de wildere spelpatronen en een avond lang paskaartjes neerleggen is er niet meer bij. Gelooft u mij niet? Bedenk dan eens hoe het met de biddingboxes is gegaan.

 

Hopelijk kan dit artikel de vooroordelen  voor het gebruik van een dupliceermachine wegnemen, en uw mening over het wel of niet aanschaffen daarvan onderbouwen..