Bridgeclub Hestia gaat het nieuwe ranking systeem op proef invoeren.
Geplaatst op woensdag 27 april 2016 - 17:18 door Hans Wisman

 

Zoals U weet werd op 21 april j.l. tijdens een informatiebijeenkomst een uitvoerige toelichting gegeven op een nieuw ranking systeem.
 
Tijdens deze bijeenkomst hebben de toen aanwezige leden met overgrote meerderheid ingestemd met het bestuursvoorstel om bij wijze van proef met ingang van het seizoen 2016-2017 het indelen en ranken van de paren volgens het nieuwe ranking systeem in te voeren.
 
Op basis van de ervaringen tijdens deze proefperiode zal op de komende Algemene Leden Vergadering een besluit worden genomen over het al dan niet invoeren van het nieuwe rankingsysteem c.q. het eventueel verlengen van de proefperiode.
 
Het bestuur.