Van de Voorzitter (Rinus Tersteeg)

Bijdrage (19) juli 2019

Beste bridge-vrienden,

 

Tijd om even 'bij te praten'. 

 

Het is weliswaar vakantie, maar de meeste van ons checken toch wel de mail en de site van Victoria. Daar is niet alleen nieuws te vinden, maar ook worden leden met enige regelmaat in het zonnetje gezet. Zo leren we wat meer over onze 'medespelers' en daardoor maak je weer wat makkelijker een praatje over iets anders dan bridge. Dat zie ik ook gebeuren bij de zomerdrive. Als we even wachten op de loopbriefjes dan vinden her en der geanimeerde gesprekken plaats. Dan is er net even tijd om het over iets anders te hebben dan bridge. Dat is mooi.

 

We bestaan als vereniging niet om alleen maar te kaarten; ontspanning, ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Om dit te benadrukken hebben we in het bestuur gesproken over de Victoria Award (werknaam). Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen dat sportiviteit, vriendelijkheid en hoffelijkheid aan tafel bijzonder worden gewaardeerd. Zo'n houding draagt bij aan het spelplezier en aan de gezelligheid voor iedereen.

De prijs willen we jaarlijks gaan uitreiken aan het bridge-paar dat hierom het meest wordt gewaardeerd. De eerste uitreiking is gepland aan het eind van het jaar; bij de kerstdrive. Hoe we de 'verkiezing' gaan regelen, wordt nog verder uitgewerkt. Ook de 'prijs' moeten we nog vorm geven. Graag hoor ik jullie suggesties en ideeën hierover.

 

Verder hebben we de vrijwilligers van onze vereniging mogen bedanken. Als voorzitter heb ik hen, namens alle leden, bedankt voor de niet aflatende inzet; zij maken het mogelijk dat we in ons eigen pand, vier of vijf keer per week kunnen bridgen; met koffie, bier of wijn en soms zelfs met bitterballen erbij. TOP!

Vorige week was er voor hen een goedverzorgde BBQ. Ik denk dat er nog wel een bericht op de site zal verschijnen. Jammer genoeg kon niet iedereen erbij zijn; er zijn dus nog meer leden actief dan je daar op de foto zal zien.

Als bestuur denken we er over na om naast de BBQ ook jaarlijks een vrijwilliger 'op het schild te hijsen' ten overstaan van alle leden. Als dank voor de bijzondere inzet voor de vereniging. Wie die vrijwilliger wordt, zullen we als bestuur zelf moeten beslissen, maar we laten ons wel graag beïnvloeden. Dus als je ons wilt attenderen op een lid dat zich wel bijzonder inzet, laat het me dan weten.

 

Over inzet en activiteiten gesproken. De "Victoria Bridge-Academie" zal weer van start gaan. Onder leiding van Janny van Kersen en Marcel Welten worden er aanvullende bridgelessen georganiseerd. Dit keer gaat het over wel / niet uitnemen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Verder gaat er in het najaar weer een cursus voor beginners starten. Dus, als je nog mensen kent die aan het spel willen beginnen, meld ze aan. 

 

Dan nog even kort aandacht voor het pand. 

Afronding met alle leden van de Toekomstcommissie moet nog plaatsvinden. Dit wordt gepland.

Wel zijn er nieuwe feiten en inzichten

  • Gas wordt duurder, elektriciteit niet. Dus de verdienmodellen moeten we wat aanpassen. En isolatie wordt nog belangrijker.
  • Het huidige dak kan extra zonnepanelen niet verdragen. Dan zijn er twee opties. Allereerst kan je de constructie versterken (de spanten). Dit blijkt een ingewikkelde en dure klus te zijn. Een nieuwe variant die opdook, is het pannendak vervangen door lichter en beter geïsoleerd materiaal, afgedekt met kunststof of metaal. Jullie zullen begrijpen dat ook dit weer het nodige uitzoekwerk oplevert

Kortom; dit wordt vervolgd.

Wel is het bestuur er inmiddels van doordrongen dat -tenzij we de boel willen verkopen- we de komende jaren moeten investeren en dat we daarom een 'spaarpotje' moeten gaan vormen. Dat heeft dan wel consequenties voor de hoogte van de contributie.

 

Mede vanwege de opstelling van de andere verenigingen ben ik in gesprek gegaan met de gemeente Woerden. Eerst nog op ambtelijk niveau, om te horen wat het beleid is van de gemeente ten aanzien van ons soort verenigingen. Denk aan vragen als: waar kunnen we op ondersteuning rekenen, hoe kunnen we ons pand nog beter benutten, is er schaarste aan ruimte of juist niet, etc.

Als dit wat oplevert meld ik me weer.

 

Tot zover.

 

Bijdrage (10) mei 2019

Mijn eerste bestuursvergadering zit erop. Natuurlijk hebben we teruggekeken naar de ALV en naar de actiepunten die daaruit voortvloeien. Bijvoorbeeld de modernisering (energie-technisch) en het onderhoud van ons pand, inclusief de financiering daarvan. Op het technisch gebied is er nog wat uitzoekwerk. Wat de kosten betreft blijft het natuurlijk jammer dat geen van de andere verenigingen interesse heeft getoond in het gebruik van ons pand. Soit.
Ik rond een en ander nog af met Toekomstcommissie 2, die hier veel tijd en energie in heeft gestoken.

 

Verder is er extra aandacht voor de mogelijkheid om onze jeugd te interesseren voor de bridgesport. Dit naast de permanente aandacht voor nieuwe instroom; recent stond er een advertentie in de Woerdense Courant om mensen te attenderen op een nieuwe cursus voor beginners. En, niet te vergeten, wij zijn natuurlijk allemaal ambassadeurs voor onze club. Dat het leuk kaarten is en ook nog gezellig moeten we zelf uitdragen aan ieder die het weten wil. De zomerdrive is ook weer zo’n kans om te laten zien dat we gastvrij zijn en dat het goed toeven is bij ons.

 

Ik sprak net over modernisering van het gebouw, ook de PC (inclusief software) en de bridgemates zijn onlangs vernieuwd. Een klus die schijnbaar tussen neus en lippen door is geklaard. Complimenten voor de mensen van de Teco!

 

Deze investering in nieuwe apparatuur is mogelijk omdat we allen contributie betalen. Nou ja, allemaal??? De penningmeester meldde in de vergadering dat een kwart van onze leden nog niet heeft betaald. Dat verbaasde me. Daarom hierbij mijn oproep om snel te betalen als je dat nog niet hebt gedaan. Dat scheelt een hoop (naloop-)werk en als club kunnen we dan soepel doordraaien.

 

Aan het eind van de bestuursvergadering kwam er nog wat huiswerk uit voor mezelf. Zoals jullie wellicht weten, heeft de bridgebond allerlei manieren bedacht om mensen, op districtsniveau, in het zonnetje te zetten. Een “kei” voor leden die zich langdurig en buitengewoon hebben ingezet voor hun vereniging. Een “stuur” voor iemand die zich jarenlang als bestuurder heeft ingezet en een “award” voor degene die zich uiterst plezierig, hoffelijk en correct gedraagt aan de bridgetafel.

 

Voor deze blijken van waardering mag ik tegenhangers bedenken op clubniveau. Dus wat een Kei is op districtsniveau zou bij Victoria bijv. een “lid van verdienste” kunnen zijn. Voor de “stuur” en de “award” heb ik nog geen naam. En ook de criteria die gelden, de procedure (wie nomineert) behoeft nog uitwerking. Daarom tot slot mijn vraag; zijn er mensen die het belangrijk / leuk vinden om dit verder uit te werken? Laat het me weten, dan kunnen we dit samen doen.

 

Zonnige groet uit Orange.

 

Bijdrage (9) april 2019

Sinds afgelopen dinsdag mag ik jullie (nieuwe) voorzitter zijn. Dank voor het vertrouwen. Voor mij is dat natuurlijk een hele eer, maar het is ook een opdracht.

 

Van een afstandje bezien staan we er als club goed voor. De bridge is goed georganiseerd, inclusief opleiding, arbitrage en noem maar op. Ook zaken eromheen lopen prima; denk bijvoorbeeld aan de bar of de herinrichting van ons clubgebouw. Verder kijkt het bestuur al vooruit; hoe blijven we ook financieel gezond als het ledenaantal terugloopt en investeringen noodzakelijk zijn. Zo beschouwd stap ik in een gespreid bedje.

 

Als we wat inzoomen dan zijn er nog wel wat zaken die aandacht vragen. 

 

De club bij elkaar houden

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat geldt ook voor ons bridgers. De een wil graag competitief een denksport uitoefenen en de ander vindt bridge toch vooral een leuke en gezellige bezigheid. De kunst is om ieder zijn eigen bridge-beleving te gunnen. Dus wat ruimte geven en soms wat inleven en aanpassen. Dat deze kunst nog niet door iedereen wordt beheerst, blijkt wel uit de enquête die onlangs is gehouden. Soms voelen mensen zich onheus bejegend of onvriendelijk behandeld. Ik wil daar graag met elkaar verandering in brengen. 

 

Een gezonde club blijven

Natuurlijk blijven we als bestuur werken aan instroom van nieuwe leden. We doen bijvoorbeeld samen met de andere verenigingen mee aan "Denken en Doen".

Ik schetste net al dat we als club de boel 'goed op orde hebben' qua organisatie. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat kan alleen door de inzet van talloze vrijwilligers. Zij zijn feitelijk de ruggengraat van onze vereniging. Door hun actieve inzet lopen zaken op rolletjes en kunnen wij genieten van onze middag of avond bridge. Al deze 'activisten' kunnen op mijn steun en waardering rekenen. 

 

Het clubgebouw

Ons pand is een zegen, maar ook een last. We moeten meerjarig onderhoud plannen, investeringen financieren en ga zo maar verder. Daar is in de laatste ALV geruime tijd bij stil gestaan (zie ook de presentatie van Ruud de Heij). Voor mij is in ieder geval wel duidelijk geworden dat we niet snel genoeg kunnen gaan 'sparen'. We moeten klaar staan voor investeringen in verwarming, nieuwe lampen, etc. Ik verwacht dan ook dat we de jaarlijkse contributie (extra) zullen moeten verhogen. 

 

Tot zover mijn eerste overdenkingen. Ik kom er in de loop van het jaar zeker nog op terug. 

 

Bijdrage (22) maart 2019

Met een mengeling van weemoed en opluchting ben ik zojuist begonnen aan mijn laatste VdV.

 

Opluchting, omdat ik meer tijd zal overhouden om mij te richten op mijn gezondheid die heel langzaam, maar toch zeker, steeds meer energie opslorpt. Weemoed, omdat ik het bestuurlijke werk zal missen en dan met name de hechte en bijzonder plezierige samenwerking binnen het bestuur.

 

Medebestuurders: bedankt daarvoor.

 

We hebben veel veranderd de afgelopen jaren, met name op het gebied van de organisatie en de bestuursstructuur. We kunnen trots zijn op wat er nu staat, maar dat is geen reden op onze lauweren te gaan rusten. Ik durf wel te voorspellen dat er de komende jaren nog veel meer gaat veranderen. Let maar eens op de ideeën van de Toekomstcommissie 2 die op de agenda staan voor de komende ALV. Ik weet niet wat daar uit gaat komen, maar het zal zeker gepaard gaan met grote investeringen.

 

Er is één gebied waar ik vind dat we te weinig hebben bereikt en dat is de omgang met elkaar. Er is wel wat verbetering, maar ik hoor nog te vaak dat mensen de sfeer op de club niet echt prettig vinden. Ideeën om dit te verbeteren zijn meer dan welkom. En denk daarbij ook eens aan de balk en de splinter.

 

Het ga u goed.

 

Bijdrage (09) februari 2019

De kroegentocht voorbij. De ALV in aantocht. Allebei belangrijke evenementen die mede kleur geven aan Victoria. En waar in beide gevallen heel veel voorbereiding in zit.

De organisatie van de kroegentocht onder leiding van Jan Hogenes verliep weer vlekkeloos en dat is zeker een compliment waard voor alle betrokkenen. Bijna ging het fout omdat we een kleine 2 weken voor de datum plotseling een verstopte riolering hadden. Stress alom. Waar vinden we een loodgieter? En kan het nog op tijd gerepareerd worden? En als dat niet lukt: waar gaan we dan 400 mensen ontvangen? Uiteindelijk kon het euvel 3 dagen van te voren worden verholpen.

Gelet op de leeftijd van ons gebouw kunnen we meer van dit soort incidenten verwachten en zullen we vaker grotere bedragen aan onderhoud moeten besteden. Volgens de prognoses die zijn opgesteld door een externe deskundige moeten we tot 2025 rekenen op ongeveer € 60.000,--. Daarbij heeft het bestuur ook plannen voor een vergaande verduurzaming, waar flinke investeringen voor nodig zijn.

Omdat het bestuur het gewenst acht dat we, los van de verduurzamingsactie, wat meer vet op de botten krijgen, zijn de barprijzen inmiddels verhoogd. De contributie voor 2019 wordt op € 80,-- per jaar gesteld.

Bij elkaar veel plannen die essentieel zijn voor onze toekomst. Een toekomst die we overigens in zullen gaan onder een nieuwe voorzitter die tijdens de komende ALV zal worden gekozen.

Alles bij elkaar meer dan voldoende reden voor een grote opkomst op de ALV.

 

Bijdrage (07) november 2018

Onlangs hebben we samen met Acol en Bridgeclub Woerden onze eerste Goede doelendrive gehouden. 50 paren in de zaal, het merendeel lid van een van de drie organiserende verenigingen. Het gekozen goede doel was de Voedselbank Woerden.

Aan het eind van de speelmiddag stond de teller op 900 euro. Een cheque voor dit bedrag werd door onze -hiervoor speciaal overgekomen- burgemeester Victor Molkenboer overhandigd aan het bestuur van de Voedselbank. De burgemeester was zo enthousiast over ons initiatief dat hij ter plekke de cheque ophoogde met 100 euro tot een totaalbedrag van 1000 euro.

Bij het slot van de nazit bleek het eindbedrag opgelopen tot ruim 1100 euro.

Vanwege het succes is besloten om ieder jaar in het weekend na de Koeiemart een Goede doelendrive te organiseren. De organisatie, die dit jaar in handen was van Victoria (hulde aan Carolien en Marcel), zal bij toerbeurt door een van de verenigingen worden gedaan. Victor Molkenboer gaf direct een voorzet voor een roulatieschema en deed de toezegging dat hij in ieder geval voor de komende twee jaar de cheque komt uitreiken en ophogen.

 

Alles bij elkaar een sprankelende en succesvolle middag!

 

 

Voor de overige foto’s kunt u hier klikken.

 

Bijdrage (04) mei 2018

Mijn bridgeprestaties lijken nog het meest op het weer. Wisselvallig met aanhoudende depressies die zich extra voordoen tegen zogenaamde Angstgegner. Paren waar ik om de een of andere onbegrijpelijke reden altijd slecht tegen scoor. Kom ik aan tafel dan denk ik al: oh jee.  Mijn hersens veranderen op slag in een weke puddingbrei waar geen enkele goede beslissing meer uit kan komen. 

 

En hoe vaak ik mijzelf ook voor houd dat deze categorie tegenstanders heus niet beter speelt dan ik zelf helpt er geen lieve moedertje aan. Te hoog bieden, down gaan in een maakbaar contract, onnodig een slem laten maken. Het komt allemaal voorbij aan die ene tafel. Met een slechte score als gevolg.

Maar soms, ja heel soms, dan schijnt de zon aan de bridgetafel. Mijn Angstgegner hebben een vrije avond genomen. Of ze hebben bardienst of moeten viertallen. In ieder geval zijn ze afwezig. Ik zit dan helemaal euforisch aan tafel. Ja en dan bied je wel eens te optimistisch. Toch weer een slechte score. Niettemin veel plezier beleefd en daar gaat het tenslotte om.

 

Waar we ook veel plezier aan gaan beleven is het unanieme mandaat dat de ALV aan het bestuur heeft gegeven om ongewenst gedrag aan te pakken. Dat is er de laatste jaren tot ergernis van veel leden ongemerkt ingeslopen en het bestuur is vast van plan hier een eind aan te maken. Dat kan het bestuur echter niet alleen en daarom roep ik alle leden op hier actief hun steentje bij te dragen.  Kijk voor de details in de notulen van de ALV op onze site.

 

Daarnaast gaan we ook actief aan de slag met de Commissie Toekomst 2 waarvoor we binnenkort individuele leden zullen benaderen. Maar ook als je niet wordt benaderd mag je je gerust aanmelden. Het belooft een interessante commissie te worden die van essentieel belang is voor onze toekomst. Dus heb je bijvoorbeeld belangstelling voor privacy wetgeving of de vraag of bridge een sport of een spel is, meld je aan!

 

Tenslotte wens ik iedereen een mooie bridgezomer zonder al te veel depressies.

 

 

Bijdrage (25) januari 2018

Eind vorig jaar hebben Helmi en Gert van Dam ons laten weten te stoppen met het lidmaatschap van onze vereniging. De voornaamste reden hiervoor is hun leeftijd; beiden zijn rond de negentig. Ook hun gezondheid begint hen een beetje op te breken. Maar ik denk dat ook dat de afstand tot hun woonplek (Hekendorp) hierbij wel een rol zal hebben gespeeld.

In ieder geval was het voor het bestuur aanleiding om aan het afscheid, meer dan gebruikelijk, aandacht  te schenken. Op 25 januari ben ik met onze secretaris Tjeerd Koudenburg en met een bos bloemen en wat lekkers onder de arm, bij hen op bezoek geweest.

Vermeldenswaard is dat Helmi en Gert al ver in de zestig waren toen ze midden jaren negentig een bridgecursus hebben gevolgd. Ze waren zo enthousiast over het spelletje dat ze vervolgens nog ruim 20 jaar met veel plezier hebben gespeeld. Ze zijn zelfs mee geweest met een bridgeweekend waarbij wel een voorwaarde was dat hun hondje mee kon. Dat was toen voor de organisatie wel een punt want een hotel waar huisdieren worden toegelaten zijn moeilijk te vinden; maar het is allemaal gelukt.

We hebben gezellig over heden en verleden met ze zitten praten en van hun kant is nog eens benadrukt dat ze met veel plezier bij de vereniging hebben gespeeld. Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat het bezoek bijzonder werd gewaardeerd.

 

Bijdrage (12) december 2017

Zondagochtend kwart over tien. Het KNMI heeft me code oranje beloofd. Met barre omstandigheden en zo’n 15 centimeter sneeuw. Niets van dit alles. Een druilerige miezerregen is mijn deel. Weer om lekker bij de open haard een VdV te schrijven. Over spelregels deze keer.

 

De Nederlandse Bridge Bond en de Vlaamse Bridge Liga hebben nieuwe spelregels ontworpen en besloten die per 1 september 2017 van kracht te laten zijn. Het is een indrukwekkend boekwerkje met enerzijds aandacht voor de meer technische situaties zoals verzaken of voor de beurt uitkomen. En anderzijds aandacht voor de gedragsregels. Interessant genoeg begint het boekje met de gedragsregels.

Ik citeer:

 

“Aan de bridgetafel is een hoffelijke houding verplicht. Dat betekent dat een speler in overtreding is als zijn houding een vervelend gevoel oproept bij zijn tafelgenoten”.

 

Dat klinkt vrij logisch en eenvoudig. Toch wordt deze spelregel, artikel 74A, het meest overtreden van alle spelregels. En dan is het goed te merken dat de leden van BC Victoria ook maar gewone mensen zijn die soms de regels overtreden. Het komt regelmatig voor dat leden zich storen aan het gedrag van medespelers. En vergis je niet: dit betreft net zo vaak de eigen partner als een van de tegenspelers. Voor veel mensen vergalt dit een deel van hun plezier. Daarom roep ik iedereen op om irritatie over het gedrag van tafelgenoten direct te benoemen. En vergeet daarbij ook niet om je eigen gedrag kritisch te bekijken.

En helpt dat niet: roep dan de arbiter erbij. Bij herhaalde overtredingen kan zo nodig het bestuur optreden.

Op onze website is recent een film geplaatst met de titel: “Hoe hoort het eigenlijk?” In deze film wordt één spel gespeeld met veel voorkomende overtredingen. Herken je de verschillende situaties?

 

Intussen is er een sneeuwstorm opgestoken. Tijd voor warme chocolademelk met slagroom. Wordt het toch een mooie zondag.

 

Fijne feestdagen!

 

Bijdrage (21) augustus 2017

Bridgen doe ik in de eerste plaats voor de gezelligheid. Dat neemt niet weg dat ik graag wil winnen. Afgelopen week was het zover. In 1 week met drie verschillende partners gespeeld. Drie keer een fles wijn gewonnen. Moesten we wel 3 keer achtste worden.

Nu de zomerdrives er bijna opzitten is het weer tijd voor het serieuze werk.

Eerder dit jaar heeft het Bestuur twee commissies ingesteld. Een commissie die zich bezig houdt met onze toekomst en een commissie om uit te zoeken waar de verschillen in barinkoop in de jaren 2015/2016 door zijn veroorzaakt.

Beide commissies hebben een voorlopige rapportage aangeleverd die we, gelet op het belang, graag met alle leden delen. Dit gaan we doen tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op 12 september a.s. Aanvang 19.30. Einde 21.00 waarna vrij bridgen.

Vanaf deze plek wil ik iedereen aanmoedigen om toch vooral te komen. De ALV is immers de gelegenheid om je invloed als lid uit te oefenen. Voor verdere informatie kun je terecht op onze site via het aanklikken van onderstaande link:

 

https://www.nbbclubsites.nl/club/2015/nieuws

 

Daar komt ook de agenda met bijlagen te staan. Ik vertrouw op een grote opkomst.

Tenslotte wil ik nog wijzen op de beginnerscursus die in oktober op de woensdagen van start gaat. Bij voldoende belangstelling is er zowel cursus op de avonden als op de middagen. In een ontspannen sfeer wordt er telkens een stukje theorie behandeld waarna er in kleine groepjes onder begeleiding wordt geoefend. We hebben nog plaats, dus als je iemand kent die wil leren bridgen: meld hem of haar aan. We zorgen er voor dat er voor iedereen een partner is.

 

Leuk en leerzaam!

 

Bijdrage (13) juni 2017

Het zomerseizoen staat weer voor de deur. Veel bridgers vinden de zomercompetities net ietsjes ontspannener dan de reguliere competities. Is je vaste partner op vakantie? Dan heb je een mooie aanleiding om eens met een ander te kaarten. Gezellig en verfrissend. En ook eenvoudig te regelen via het “partner-gezocht-boekje” dat op een van de tafels in de bridgezaal ligt.

Zoek je toch liever meer competitie? Probeer dan in het komende seizoen eens een paar wedstrijden externe viertallen. We zoeken nog enkele paren en je hoeft niet het hele seizoen mee te doen. Je mag ook inschrijven voor bijvoorbeeld drie of vier avonden. Aanmelden kan bij Ruud de Heij (ruud.deheij@gmail.com) of Piet Nap (p.nap@ziggo.nl).

 

Volgende maand gaan we onze vrijwilligers weer bedanken. Evenals vorig jaar organiseren we een barbecue. Dat was vorig jaar zeer geslaagd en we rekenen ook dit jaar weer een grote opkomst. Een leuk vooruitzicht. Met het oog op de catering wel even van te voren aanmelden via het formulier dat bij de ingang hangt.

 

En dan nog iets heel anders. In de loop van de jaren zijn er allerlei gewoontes ontstaan die destijds misschien acceptabel waren maar intussen niet meer. Een van die gewoontes is de verstrekking van gratis drank onder het mom van bijvoorbeeld rondjes van de zaak. Dat is binnen Victoria niet toegestaan. Deze regel staat overigens al in een bestuursreglement uit 2005. We verwachten later in het jaar met een update van al onze reglementen te komen. Maar deze lang bestaande regel wil ik vast noemen. Aan een ieder het verzoek om hier sportief en constructief aan mee te werken.

 

Een hele fijne zomer!

 

PS:

Kijk ook nog even op onze website voor het laatste nieuws over bar-afkoop

 

Bijdrage maart 2017

Zo, de Algemene Ledenvergadering is weer achter de rug. Er waren maar liefst 52 deelnemers aan de vergadering. Een verheugend grote opkomst.

 

Wat mij betreft zijn er 2 grote onderwerpen waarover is besloten:

 

  • Toekomstgericht: er komt een commissie die zich bezig gaat houden met de zaken die in het Discussiestuk Toekomstbestendigheid zijn genoemd. Vanuit de vergadering is gevraagd om hierbij ook aandacht te besteden aan de sociale kant. Tot mijn genoegen hebben zich direct een paar leden aangemeld die met name op dit aspect zullen letten.
  • Historisch gericht: zoals door de kascommissie is aanbevolen komt er een commissie die gaat kijken of de gerapporteerde financiële verschillen tussen 2015 en 2016 te verklaren zijn.

 

Daarnaast zijn er nog tal van kleinere punten de revue gepasseerd, waarover u in de nog te verschijnen notulen kunt lezen. Bij elkaar levert dit meer dan voldoende stof voor het bestuur om de komende maanden druk bezig te zijn.

 

Ik vond het een geanimeerde vergadering waarin iedereen zijn of haar zegje kon doen. Dat was soms heel vriendelijk en soms heel pittig. En zo hoort het ook in een volwassen vereniging.

 

Oh ja, we zoeken nog steeds een secretaris……………………..

 

Bijdrage januari 2017

Het bestuur van  BC Victoria wenst u allen een gezond en gelukkig 2017. Met uiteraard veel bridgeplezier en leuke spellen.

BC Victoria heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vereniging met veel vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier meewerken om het bridgen met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. Een aantal voorbeelden; Onze  speellocatie de Veste ziet er verzorgd uit, er is tegen een redelijke prijs een drankje te bestellen en de bar- en sluitingsdiensten zijn ruim van te voren geregeld. Daarnaast is de speelmogelijkheid voor beginnende bridgers uitgebreid met de maandagmiddag. De opleidingen en de organisatie van de bridgebijeenkomsten verlopen uitstekend.

In het afgelopen jaar zijn de verschillende commissies, vaak met nieuwe leden, weer actief bezig geweest om te zorgen dat we leuk kunnen blijven bridgen. En sommige Victorianen zelfs meer dan leuk, namelijk Victoria 1 is gepromoveerd naar de hoofdklasse. Een fraaie prestatie. 

In het bestuur is onlangs onverwacht een vacature ontstaan. Ria Vermeij heeft helaas besloten  haar werkzaamheden als secretaris in 2017 niet verder voort te zetten. Het bestuur zoekt hierdoor naar kandidaten en hoopt bij de ALV een nieuwe secretaris te kunnen voordragen.

In de volgende VDV zal het bestuur en de verschillende commissies een update  van hun activiteiten geven.  Nogmaals heel veel goeds voor u en uw naasten !