Ladder

Ladder

 

U kunt de nieuwe ladderpuzzel aan het begin van de maand bij Annemieke Roos verkrijgen die uw antwoorden doorgeeft aan het bridgeblad en tevens verwerkt in onze eigen interne ladderstand. Als nieuwe service kunt u nu ook online via ons email-adres roosannemieke@hotmail.com uw oplossing van de ladder doormailen.

 

Op de website van de bridgebond zijn ook de opgaven te vinden voor de volgende maand.
Deze staan op http://www.bridge.nl/ en klikken op Bridgeblad/ladderpuzzel.

Je kunt ook rechtstreeks naar de ladderpuzzel 338 van deze maand. Klik op ladderpuzzel 338.

 

De antwoorden moeten uiterlijk 25 september 2019 bij Annemieke zijn ingeleverd via bovenstaand email adres. De experts in het bridgeblad bieden volgens Biedermeijer® Rood, die systeemkaart is ook te vinden op bovenstaande site.

Na 11 ladders wordt de eindstand opgemaakt (na het decembernummer van Bridge) en krijgt nummer 1 een fles wijn.
Om in de eindstand opgenomen te worden dient men minimaal 6 van de 11 scores te hebben. Bij 8 of meer scores vervallen de 2 slechtste scores.

 

Je kunt de stand van de ladder in 2019 bekijken door op onderstaande link te klikken.

 

De ladder stand van 2019