Afloop serie 5 seizoen 2018/2019
Geplaatst op donderdag 23 mei 2019 - 21:33 door Frank de Groot

Op woensdag 22 mei is in de YC vergadering de promotie / degradatie besproken en vastgesteld. Opgemerkt dient te worden dat conform het wedstrijdreglement ongeldige paren NIET kunnen promoveren of degraderen.

A lijn: Er zijn 14 geldige paren, waardoor 3 paren degraderen.Als eerste geeindigd is het paar Ria Lodewijks & Marian Knirim. Naar de Blijn degraderen Henny Nierop Groot& Jan Nierop Groot ; Aly de Vaal & Dicky van Zee en Lex Heeres & Kees van Wijk.

B lijn : Er zijn 12 geldige paren waardoot 2paren promoveren en 2 paren degraderen. Als eerste geeindigd is het paar Mieke Liebregs & Tom Liebregs. Promotie naar de Alijn voor dit paar en Corrie van Meeteren & Corrie Schouten. Naar de C lijn degraderen Janny van de Burg & Gerrit de Groot en Suze Dekker & Co van Meeteren.

C lijn : Er zijn 14 geldige paren waardoor 3 paren promoveren en 3 paren degraderen. Als eerste geeindigd zijn Ria Henzen & Huub Grispen. Promotie naar de B lijn voor dit paar en Janske van de Water & Rene Jansen en Ina de Heus & Gerry Uelderink. Naar de Dlijn degraderen M. de Keizer & Jose Verbeek; Gerrie Kielestein & Frans Kielestein en Tineke de Haan & Niels de Haan.

D lijn : Er zijn 11 geldige paren waardoor 2 paren promoveren. Als eerste geeindigd zijn Corrie Vonk & Bert Vonk. Promotir naar de Clijn voor dit paar en Lidia Visser & Gerrit Kool.