Lid worden

Lidmaatschap
Je kunt lid worden van Bridgeclub Breukelen voor één of meerdere speeldagen. Lidmaatschap van één speeldag geeft je niet het recht op andere speeldagen te spelen. 
Als je lid wilt worden, vul dan dit formulier in. Ook kun je contact opnemen met één van de clubfunctionarissen.
 
Spelen
We spelen op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur en op dinsdag- en donderdagavond aanvang 19.45 uur. Je wordt verzocht 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. We spelen in het Parochiehuis te Breukelen, Herenstraat 15.
 
Afmelden/zoeken
Als je niet kunt komen spelen, ben je verplicht je ruim van te voren af te melden bij de wedstrijdleider van de betreffende speeldag. Dat kan door uiterlijk 2,5 uur voor aanvang van de speeltijd je hier af te melden bij de wedstrijdleider.
 
Als één speler van je partnership niet kan spelen en de ander wel wil spelen, kun je je daar als zoekende opgeven. Op de aanwezigheidslijsten kun je zien wie er nog meer zoekende zijn. Met hen kun je contact opnemen en vervolgens via de website melden met wie je gaat spelen. Zonder de toestemming van de wedstrijdleider mag je niet met iemand spelen, die geen lid is van de betreffende speeldag.
 
Contributie
De contributiebedragen en het inschrijfgeld voor nieuwe leden vind je hier.
 
De contributie dient in de maand september te worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening NL41ABNA0495542849 ten name van Bridgeclub Breukelen te Breukelen. Er wordt dus geen acceptgirokaart of factuur verzonden.
 
Bij betaling na 1 oktober is de contributie € 10,00 hoger. 
Bridgeclub Breukelen neemt deel aan het U-pas project van de provincie Utrecht.