Uitleg rechten en plichten van een bridger

Download reglement:

In deze uitgave staat vermeld wat elke BCN-er moet weten van de spelregels en van de clubregels.