Ad hoc-commissie Statuten en Huishoudelijk Reglement

Download bijlage:

Door de ALV van 15 januari 2018 is een commissie ingesteld ter voorbereiding van de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De leden van de commissie zijn:

Commissieleden

e-mailadres

telefoon

Hans Vroon (vz)

bcn.adhoc@ziggo.nl

030 603 62 33

Tom Derksen

tomderksen@casema.nl

030 606 32 47

Ton de Laat

tondelaat@gmail.com

030 603 91 63

Wil Schmidt

wilgschmidt@online.nl

030 605 50 70

Wout van Dijk

woltervandijk@ziggo.nl

030 603 77 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taak

De commissie heeft als taak voorstellen te doen voor wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement als gevolg van de fusie met BCO. Daarbij worden betrokken de bestaande documenten van BCN en BCO, alsmede het door het bestuur gepubliceerde concept HR.

Voorts diende te worden nagegaan welke voorzieningen in de statuten en reglementen kunnen worden opgenomen om te bereiken, dat alle leden van de verschillende speelmomenten in staat zijn hun inbreng te leveren in de besluitvorming tijdens ledenvergaderingen.

 

Ons werk

De commissie heeft haar eerste voorstellen in september op papier gezet. Op de consultatiedocumenten is positief gereageerd. Van het bestuur en van 10 leden werden schriftelijke reacties ontvangen. Hoe die verwerkt zijn in de definitieve voorstellen kunt u zien op de pagina’s Wijziging Statuten toelichting en Wijziging Huishoudelijk Reglement toelichting.

De definitieve voorstellen komen in de ALV van 19 november in stemming. U kunt deze lezen op de pagina’s Tekstvoorstel Statuten en Tekstvoorstel Huishoudelijk Reglement.

 

Op 24 oktober 2018 zijn de definitieve voorstellen en commentaren naar de leden gezonden. De integrale tekst van die brief kunt u downloaden via de link bovenaan deze pagina.

De leden van de commissie staan uiteraard open voor een persoonlijk gesprek als u nadere uitleg wilt over bepaalde gemaakte keuzes.

Eventuele wijzigingsvoorstellen (volledige teksten) uiterlijk 12 november indienen bij het bestuur (e-mail secr@bridgeclubnieuwegein.nl) met een kopie naar de commissie (e-mail: bcn.adhoc@ziggo.nl).

 

Uw werk

Om op 19 november a.s. een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen over de statutenwijziging dienen minimaal 128 leden aanwezig te zijn.
Komt u dus vooral meedoen !!!