Ad hoc-commissie Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door de ALV van 15 januari 2018 is een commissie ingesteld ter voorbereiding van de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De leden van de commissie zijn:

Commissieleden

e-mailadres

telefoon

Hans Vroon (vz)

bcn.adhoc@ziggo.nl

030 603 62 33

Tom Derksen

tomderksen@casema.nl

030 606 32 47

Ton de Laat

tondelaat@gmail.com

030 603 91 63

Wil Schmidt

wilgschmidt@online.nl

030 605 50 70

Wout van Dijk

woltervandijk@ziggo.nl

030 603 77 06

 

 

 

 

 

 

 

 

Taak

De commissie heeft als taak voorstellen te doen voor wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement als gevolg van de fusie met BCO. Daarbij worden betrokken de bestaande documenten van BCN en BCO, alsmede het door het bestuur gepubliceerde concept HR.

Voorts zal worden nagegaan welke voorzieningen in de statuten en reglementen kunnen worden opgenomen om te bereiken, dat alle leden van de verschillende speelmomenten in staat zijn hun inbreng te leveren in de besluitvorming tijdens ledenvergaderingen.

 

De commissie heeft haar voorstellen nu op papier gezet en aan ieder lid toegezonden. Iedere BCN-er wordt van harte uitgenodigd aan de voorbereiding van de besluitvorming deel te nemen. Graag ontvangt de commissie  uw op- en/of aanmerkingen of uw tekstsuggesties zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 10 oktober.

De commissie is te bereiken via bcn.adhoc@ziggo.nl ; een gewone brief schrijven mag natuurlijk ook. Het adres daarvoor is Schakelstede 54, 3431 HE  Nieuwegein. De leden van de commissie staan uiteraard ook open voor een persoonlijk gesprek als u nadere uitleg wilt over bepaalde gemaakte keuzes.

Hoe dan ook: "Doe vooral mee !"