Nieuwsbrief maart 2016

Aan :

Alle leden van BCN

Van :

Jetty Wijga

Datum :

18 maart 2016

 

Betreft

Nieuwsbriefmaart 2016

 

 

In deze nieuwsbrief wil het bestuur u wijzen op diverse feestelijke drives in de komende maanden.

 

Paasdrive op maandag 21 maart

Een top integraaldrive die gespeeld wordt in 6 ronden met leuke prijzen en natuurlijk paaseitjes.

 

Meesterpuntendrive na de algemene ledenvergadering op maandag 25 april

Voor de algemene ledenvergadering ontvangt u nog een aparte uitnodiging met alle relevante stukken.

 

Individuele kampioenschap op vrijdag 6 mei

Het is al een traditie aan het worden om op de vrijdag na Hemelvaartsdag een individuele   

meesterpuntendrive te spelen om het kampioenschap van BCN. Voor deze drive moet u zich van te

voren individueel aanmelden. Dit kan tot en met dinsdag 3 mei. Aanmelden kan bij de wedstrijdleiders

en via email bij: marja.cottaar@gmail.com

 

De slotavond van dit seizoen is op vrijdag 17 juni

Dit is een gezamenlijke slotavond voor alle leden. Op die avond worden alle clubkampioenen en de 

winnaars van de slemladders gehuldigd.

 

De start van de zomeravonddrives is op maandag 27 juni

 

 

In verband met diverse feestdagen zullen een paar speelavonden vervallen, nl.:

Vrijdag 25 maart i.v.m. Goede Vrijdag

Maandag 28 maart i.v.m. tweede Paasdag

Maandag 16 mei i.v.m. tweede Pinksterdag

 

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van BCN

 

Jetty Wijga

secretaris