Eregalerijen

Leden die zich voor de vereniging of voor de vereniging en de bridgesport in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt kunnen tot lid van Verdienste respectievelijk tot Erelid worden benoemd (artikel 4 van de Statuten).

Ook zijn er BCN-leden die door de NBB zijn gewaardeerd met een Kei of een Stuur. (Klik voor de beschrijving door naar de website van de NBB).

In deze rubriek zijn al die leden vermeld.

 

Vanaf de start in augustus 1972 is er ieder jaar gestreden om het Clubkampioenschap van BCN.

De lijst van winnaars is eveneens hier gepubliceerd.