Kofferbridge

Kofferbridge bij Bridgeclub Nieuwegein

 

Kofferbridge is een huiselijke vorm van wedstrijdbridge.

Normaal kan bij thuisbridgen geen echte score worden uitgerekend. De eigen score kan niet vergeleken worden met die van andere paren.

Wat een paar scoort is afhankelijk van de kaarten die dat paar krijgt; met goede kaarten wordt een hoge score gehaald, met slechte kaarten een lage. Om dat effect te verminderen is het maximaal haalbare een correctie voor het aantal punten in de NZ- resp. OW-handen.

 

Kofferbridge lost dit probleem op. U kunt bij BCN een koffer huren met daarin 24 geselecteerde spellen, die een reis maakt langs 8 verschillende huiskamers. Daar zijn 2 paren aanwezig die die 24 spellen in hun eigen tempo spelen. Er is geen wedstrijdleider die zegt: "Denkt u om uw tijd ?".

Het behaalde resultaat wordt op de scorekaart ingevuld.

 

Na de achtste keer wordt een uitslag opgemaakt en is er voor het winnende paar een prijs.

 

U kunt de koffer huren voor € 2,50. Vooraf graag even contact opnemen met de uitlener.

Het uitleenadres is : John Oosterman, Otterweide 16, Nieuwegein (Batau-Noord), telefoon 030 603 28 55.

Ophalen en terugbrengen is ook mogelijk op de clubavonden (maandag en vrijdag) in onze speelgelegenheid bij ATVERNI, Sportpark Galecop 6 (vanaf 19.15 uur).

 

Het Reglement Kofferbridge staat verderop in deze rubriek. Bovendien zit het in elke bridgekoffer, zodat u dit thuis ook rustig kunt nalezen.