Kofferbridge

Kofferbridge bij Bridgeclub Nieuwegein

 

Kofferbridge is een huiselijke vorm van wedstrijdbridge.

 

Meestal kan bij thuis bridgen geen echte score worden uitgerekend. De eigen score kan niet vergeleken worden met die van andere paren.

Het resultaat is afhankelijk van de kaarten die een paar krijgt; met goede kaarten wordt een hoge score gehaald, met slechte kaarten een lage. Om dat effect te verminderen is het maximaal haalbare een correctie voor het aantal punten in de NZ- resp. OW-handen.

Kofferbridge lost dit probleem op. U kunt bij BCN een koffer huren met daarin 16 of 24 geselecteerde spellen, die een reis maakt langs 8 verschillende huiskamers. Daar zijn telkens 2 paren aanwezig die de 16 of 24 spellen in hun eigen tempo spelen. Er is geen wedstrijdleider die zegt: "Denkt u om uw tijd ?".

Het behaalde resultaat wordt op de scorekaart ingevuld.

Na de achtste keer wordt een uitslag opgemaakt en is er voor het winnende paar een prijs.
 

U kunt de koffer huren voor € 2,50. Vooraf graag even contact opnemen met de uitlener Riek of John.

Het uitleenadres is voor Nieuwegein Noord:  Riek van Gorsel,  Hogerhoeve 11; telefoon 030 603 62 47 en voor Nieuwegein Zuid: John Oosterman Grindoever 27; telefoon:  030 603 28 55.

Ophalen en terugbrengen is na afspraak ook mogelijk op de club speelmomenten op dinsdagmiddag en donderdagmiddag omstreeks 14.15 uur bij Riek en maandagavond en vrijdagavond bij John omstreeks 19.15 uur in onze speelgelegenheid bij ATVERNI, Sportpark Galecop 6.

 

Het Reglement Kofferbridge staat verderop in deze rubriek. Bovendien zit het in elke bridgekoffer, zodat u dit thuis ook rustig kunt nalezen.