Competitie

Wij spelen competitie vanaf september tot en met mei, op donderdagavond, aanvang 19.45 uur. In juni, juli en augustus is er zomerbridge, waar ook niet-leden harte welkom zijn. Het competitiejaar bestaat uit 30 tot 35 speelavonden met een A-lijn en een B-lijn. De indeling wordt gebaseerd op de individuele scores van dat paar. Dat doen we met software van de Nederlandse Bridge Bond: de NBB-Clubranking.

 

Indeling laddercompetitie

We gebruiken het laddersysteem om te bepalen in welke lijn een paar op de competitieavond speelt. Elke zittingscore van een paar wordt aan beide spelers toegekend. De gemiddelde score van de laatst gespeelde zes zittingen van individuele spelers van een paar bepalen in welke lijn dat paar voor een avond wordt ingedeeld. Zo gaat het ook bij gelegenheidsparen. Als een speler om welke reden dan ook een aantal keren niet speelt, dan blijft zijn “ranking” in stand. Nieuwe leden/invallers krijgen een vervangende ranking bepaald door de TC. De indeling in het nieuwe seizoen is gebaseerd op de laatst gespeelde zes speelavonden in het oude seizoen.

 

Om te corrigeren voor het krachtsverschil tussen de A en de B-lijn wordt de score van een paar in de B-lijn met 2 procent verminderd. Een score in de B-lijn van bijvoorbeeld 56 procent wordt dan 54 procent. Een score in de A-lijn blijft onaangepast.

 

Clubkampioen

Het paar dat ten minste 18 keer in een seizoen samen heeft gespeeld èn het hoogste gemiddelde % samen heeft gescoord ( na de correctie voor spelen in de B lijn) èn individueel ten minste aan 21 speelavonden heeft deelgenomen is de clubkampioen. 

 

Naspelen en leren

Hier kunt u na elke speelavond – meteen als u thuis bent – alle gespeelde handen, biedingen en scores bekijken. Echt een aanrader, als u steeds beter wilt leren spelen. Leuk, om er een keer met uw partner voor te gaan zitten en te zien wat beter kan.

 

Volg de ontwikkeling

Achter deze link kunt u zien hoe uw persoonlijke score en de score samen met uw vaste partner zich gaande het seizoen ontwikkelen. De stand in het clubkampioenschap is ook elke clubavond te zien op het prikbord in de zaal.