Afmelden

Leden stellen het op prijs de wedstrijd op donderdagavond vlot, om 19.45 uur, te starten. Met het oog op de voorbereiding vragen wij of u zich bij verhindering tijdig wilt afmelden. Dat kan op verschillende manieren.

 

Vooraf op de afschrijflijst

Tijdens een speelavond kunt u zich afmelden op de afschrijflijst op het mededelingenbord in de zaal. Mocht u langer dan twee weken afwezig zijn, dan vermeldt u tot en met welke datum u er niet bent. Indien u voor onbepaalde tijd afwezig bent, dan vermeldt u "tot nader order"; zodra u weer komt bridgen, geeft u dat door aan Nel Kramp.

 

Wanneer van een vast paar één persoon op de lijst heeft aangegeven verhinderd te zijn, dan gaan we er van uit dat de partner beschikbaar is om te spelen. Het beste is als die partner zelf een gelegenheidspartner binnen de club vindt en dit onderaan de afschrijflijst vermeldt. In het andere geval probeert Nel Kramp een gelegenheidspartner te vinden, na contact te hebben gezocht om te informeren wat men wil.

 

Op donderdag

Bij verhindering op het laatste moment kunt u zich op donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur afmelden bij Nel Kramp T 030 691 53 70 of M 06 57 015 907 (inspreken kan alleen op het 06 nummer) of E: f2hnel.kramp@hetnet.nl . In geval van overmacht kan het uiteraard op een later tijdstip.

 

Bij afwezigheid van Nel Kramp kunt u zich wenden tot:

 

Wellicht ten overvloede: afmelden is verplicht voor alle donderdagavonden waarop wordt gespeeld gedurende het wedstrijdseizoen. Dus van september tot en met mei.

 

Zomerbridge

Vooraf afmelden voor Zomerbridge is niet nodig. Leden kunnen elke zomerbridgeavond gratis meespelen, mits zij zich op de betreffende donderdagavond uiterlijk om 19.40 uur als paar melden in de zaal.