Drachtster Carillon Kroegentocht

In 2020 moeten we helaas een jaar overslaan vanweg het Corona virus.

 

Dit jaar te houden op zaterdag 18 september 2021

Voor informatie en aanmelding ga naar www.drachtstercarillonkroegentocht.nl

 

Meer informatie voor de inschrijving volgt in april.

 

De betaling ontvangen wij graag met de namen van het ingeschreven paar.

Ons rekeningnummer is NL44 INGB 0656 3964 82  t.n.v. Rookvrije Bridgeclub Drachten.