Drachtster Carillon Kroegentocht

 

Dit jaar te houden op zaterdag 19 september 2020

Voor informatie en aanmelding ga naar www.drachtstercarillonkroegentocht.nl

 

Meer informatie voor de inschrijving volgt in april.

 

De betaling ontvangen wij graag met de namen van het ingeschreven paar.

Ons rekeningnummer is NL44 INGB 0656 3964 82  t.n.v. Rookvrije Bridgeclub Drachten.