Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. S.G. de Vries
0512-517648
Secretaris
Mevr. K. Dorhout
0512-355223
Penningmeester
Dhr. H. Blaauwbroek
0512-841325
Bestuurslid
Mevr. H. de Wit-van den Bosch
0512-530177
MP-administrateur
Mevr. G.W. de Vries-van Ommeren
0512-517648
Ledenadministrateur
Dhr. S.G. de Vries
0512-517648
TC-voorzitter
Dhr. R.J. Hoogenhout
0512-516627
TC-lid
Dhr. R.J. Hoogenhout
0512-516627
TC-lid
Mevr. R. Werkhoven-Strijker
0512-521564
TC-lid
Mevr. M.A. Paping-Schrör
0512-518808
TC-lid
Mevr. H. de Wit-van den Bosch
0512-530177
Competitieleider extern
Mevr. G.W. de Vries-van Ommeren
0512-517648
Webmaster
Dhr. H. Blaauwbroek
0512-841325
Webmaster
Mevr. G.W. de Vries-van Ommeren
0512-517648
Contactpersoon NBBR
Mevr. G.W. de Vries-van Ommeren
0512-517648
Beheerder uitslagenservice
Mevr. G.W. de Vries-van Ommeren
0512-517648