Bridgeactiviteiten voor clubleden

Als er 8/12 mensen binnen de club zijn,
dan zouden we wel weer eens mee kunnen gaan doen

 

Elffersbeker
Deze beker is speciaal bedoeld voor spelers van tweede klasse en lager of clubspelers die geen districtscompetitie spelen. Er geldt voor deelname een maximale rating van 1600 maar er kan dispensatie worden gevraagd voor spelers met een hogere rating.

Inschrijven (de inschrijving sluit 28 oktober)
Inschrijven verloopt via MijnNBB. De procedure is eenvoudig en kost niet veel tijd. Hier vind je de instructie voor de inschrijving. Groot voordeel is dat je geen lidmaatschapsnummers bij de hand hoeft te hebben, deze worden automatisch uit de NBB-ledenadministratie opgehaald. Let erop dat je geen spelers kunt inschrijven die al door een andere vereniging in hetzelfde bekertoernooi zijn ingeschreven.

Per team moeten minimaal twaalf en maximaal zestien spelers worden opgegeven in de NBB- en Hoofdklassebeker en minimaal acht en maximaal twaalf spelers in de Elffersbeker.

Het inschrijfgeld à €15,- per team wordt in de rekening-courant van de vereniging geboekt.

Indien je vereniging aan één of meerdere bekers wenst deel te nemen moet de inschrijving uiterlijk 28 oktober door ons zijn ontvangen. Hou deze termijn goed in de gaten, want te laat aangemelde teams kunnen vaak niet meer worden geaccepteerd. De captains van de deelnemende teams ontvangen te zijner tijd de indeling voor de eerste ronde en alle verdere informatie.