Maandag/Donderdag

Op de maandagavond start zowel het vrij bridge als de competitie om 19:30 uur.

Als je niet kan moet je je afmelden. Kom je met een invaller, dan deze invaller wel aanmelden.

Dit moet via e-mail naar competitiebridgeclubmakkumgmail.com

 

Op de donderdagmiddag starten we om 13:30. Dit geldt ook voor zowel de competitie als de inloopmiddagen.

Aan- en afmelden is gewenst.

Voor de donderdagmiddag inloop geldt, dat ook niet-leden van de B.C. Makkum van harte welkom zijn. We stellen het wel op prijs, dat u dan even belt van te voren. 06 5378 4057