Publicaties van de NBB

 

 

 

Het Project Biedermeijer® Groen

Het Project Biedermeijer® Groen: Eenvoudig en duidelijk bieden

Klik hier voor Bierdermeijer Groen

Klik hier voor Biedermeijer Blauw
Klik hier voor Biedermeijer Rood

 

Haat u ook die ellenlange besprekingen als u eens met een andere partner wilt spelen? Lijkt het u heerlijk als iedereen op het toernooi waaraan u deelneemt begrijpelijk bridge speelt? Dan moet u meer lezen over 'Het Project'.
Deze geheimzinnige titel verbergt iets dat toch tamelijk eenvoudig is. De NBB heeft een aantal standaard biedsystemen opgezet voor spelers van verschillende niveaus. De namen voor deze systemen: Biedermeijer® Groen (het eenvoudigste systeem), Biedermeijer® Blauw (een ingewikkelder variant) en Biedermeijer® Rood, voor wedstrijdspelers.

Biedermeijer® Groen is voor de beginnende spelers of voor diegenen die het spel graag eenvoudig willen houden. Cursisten die de eerste twee delen van Van Start tot Finish of Leer Bridge met Berry Westra onder de knie hebben, spelen ongeveer volgens Biedermeijer® Groen.
De basis van het systeem is Acol, het natuurlijk biedsysteem uit Engeland dat voor de cursussen van Sint/Schipperheyn en Westra uitgangspunt was.