Algemene clubgegevens

Aantal leden: 66
Datum oprichting: 10-10-1983
Datum toetreding: 01-01-1987
Gemiddelde leeftijd: 74,6
Verhouding man/vrouw: 39/61
Gemiddeld aantal MP: 989
Gemiddelde rating: 246

Speellocatie

De Hege Stins
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER STIENS
058-2572194

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 19:30)