Algemene clubgegevens

Aantal leden: 56
Datum oprichting: 01-01-1952
Datum toetreding: 01-09-1980
Oudste lid: N. Aalders-Piersma 01-01-1924
Jongste lid: A.P. Groenewegen 23-10-1990
Gemiddelde leeftijd: 72,1
Verhouding man/vrouw: 54/46
Gemiddeld aantal MP: 2.076
Gemiddelde rating: 398

Speellocatie

de Treemter
Bogermanstraat 3
8561 BK BALK
0514-602444

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 19:30)
donderdagmiddag (Aanvang: 13:30)