Bridgeclub 'Kijk voor je'

 In 1927 schreef Louis Davids een prachtig liedje over Bridge, getiteld: Bridgeclub 'Kijk voor je'

 

 

 

 

Bridgeclub ‘Kijk voor je’
(Van Tol/Davids 1927)

 

De kapper in de steeg die rijke dames kapte thuis
En in de hogere kringen dus verkeerde
Die was in zo'n boudoir ook door de bridgebacil besmet
Zodat hij daar de buurt mee infecteerde

 

Er werd bij hem na sluitingstijd een bridgeclub opgericht

En verder commentaar is overbodig
'Kijk voor je' was de naam der club, om de mentaliteit
Der leden vond men dit memento nodig

 

Refrein:

Dat bridgen, dat bridgen
Is zo'n plezierig spel
Dat bridgen, dat bridgen
Met een gezellig stel
We zijn modern en passen
Voor zwik of klaverjassen
Zo'n knus partijtje bridgen
Dan is alles kits

 

Op zekere avond zaten er drie stelletjes van vier

Men bridgete, dronk iets warms en converseerde
De bakker die de titel van de club wel eens vergat
Keek juist in Nelis' kaart, toen die doubleerde

 

De gastheer zei berispend: 'Jan kijk voor je alsjeblieft

We zijn hier niet gewoon aan Zwarte Pieten.
Bij bridgen blijf je heer, en verder laat ik het erbij
Omdat ik mij in wil houden voor de grieten!'

 

Refrein:

Dat bridgen, dat bridgen
Is zo'n plezierig spel
Dat bridgen, dat bridgen
Met een gezellig stel
We zijn modern en passen
Voor zwik of klaverjassen
Een knus partijtje bridgen
Dan is alles kits

 

De bakker had direct al op een moord geannonceerd

Zoals dat gaat bij impulsieve lieden
Maar Nelis nam een bierfles en begon toen heel bedaard
Groot slem op 's bakkers achterhoofd te bieden

 

Toen bood de bakker sans atout op Nelis' linker kaak

En Nelis kreeg onmiddellijk vier slagen
Doch toen de bakker schoppen bood, riep Nelis kreunend: 'Pas!'
En werd zolang een bedstee in gedragen

 

Refrein:

Dat bridgen, dat bridgen
Is zo'n plezierig spel
Dat bridgen, dat bridgen
Met een gezellig stel
We zijn modern en passen
Voor zwik of klaverjassen
Een knus partijtje bridgen
Dan is alles kits

 

Toen bood de bakker hartenvrouw op de vrouw van ome Jan

Die dik was en aanvallig als een pudding
Toon speelde kalm zijn handen leeg en annonceerde toen
Een beenbreuk met een lichte hersenschudding

 

Toen riep de kapper 'Down!', en greep zijn gasten in de nek

En smeet ze door de vensters heen naar buiten
De gastvrouw veegde foeterend de scherven bij elkaar
En riep dat ze renonce had in de ruiten

 

Refrein:

Dat bridgen, dat bridgen
Is zo'n plezierig spel
Dat bridgen, dat bridgen
Met een gezellig stel
Men speelt met strenge snoeten
Het is leuker dan petoeten
Zo'n fijn partijtje bridgen
Dan is alles kits