Bridge cursus

Bridge cursus voor beginners bij Bridgeclub Gorredijk

Bridge Club Gorredijk heeft een werkgroep die de beginnerscursus bridge verzorgt.
De werkgroep is er in 2017 in geslaagd 24 mensen voor een beginnerscursus te interesseren.
Veel leden hebben zich daarbij met succes ingespannen om in hun kennissenkring de cursus
bekendheid te geven.
Uit het aanbod van cursussen van de NBB is gekozen voor ‘
Bridge in een Flits’. Dit is een
moderne methode (vijfkaart hoog en zwakke twee) waarbij aan (t)huiswerk op de computer
een belangrijke rol is toebedeeld.
De cursus werd en wordt gegeven op donderdag avond in het voormalige schoolgebouw ‘De
Flambou’. De werkgroep wordt waar nodig geassisteerd door leden van de BCG.
In 2018 zijn ongeveer 20 cursisten lid geworden van de BC Gorredijk.
Naast het spelen in de competitie hebben deze cursisten dat jaar nog een vervolgcursus
(Bridge in een Flits 2) gevolgd en is er voor hun een coaching programma opgezet waarbij ze
in groepjes van 4 van ervaren leden de kneepjes van het vak leren.

In 2019 is een nieuwe cursus van start gegaan met 18 cursisten.
Inlichtingen: cursus@bridgeclubgorredijk.nl