Systeemkaart

 

Het per paar meebrengen van tenminste één systeemkaart is voor  bridgers in de A-groep verplicht, en wordt voor andere spelers dringend geadviseerd. Tot nutoe werd deze regel coulant gehanteerd, maar vanaf januari 2017 zal dit wél het geval zijn en kan bij inschrijving  de aanwezigheid van een systeemkaart worden nagevraagd en ontbreken worden aangetekend.

 

Een systeemkaart met alle door een bridgepaar gemaakte afspraken betreffende het bieden en spelenheeft tot doel om:

 

a. de tegenstander hierover te informeren, eventueel  voorzien van een korte mondelinge duiding van zeldzame en opmerkelijke conventies. Deze kaart komt nietin de plaats van het alerteren van biedingen of het zo volledig mogelijk uitleggen van de betekenis wanneer daarom wordt verzocht;

 

b. de arbiter in staat te stellen om gedane biedingen dan wel speelgedrag te toetsen qua afspraken indien deze daartoe door een speler is ontboden;

 

c. door de protestcommissie, indien dit van toepassing is;

 

Maar ook  kan de systeemkaart van grote betekenis zijn om de speelpartners te bepalen bij de gewenste informatie in bepaalde spelsituaties. Dit ‘lerende’aspect geldt zowel bij het opstellen van de systeemkaart, als ook bij de regelmatige bijstelling door opgedane ervaringen van wederzijds onbegrip!

 

Voor de samenstelling  van een systeemkaart kan gebruik gemaakt worden van de standaard-indelingen op internet van de BridgeBond, met behulp van onze arbitrerende clubleiders.