Arbitrage!!

Download bijlage:
regels017.doc (39.5 KB)

 

de arbiter< 26 mei016>

De arbiter is geen kwaadaardige rechter die de boosdoeners komt veroordelen,

noch een op straffenuitdelen belustte agent die aan komt snellen met loeiende sirene,

doch eerder een therapeut die een geschilletje komt wegmasseren, zodat niemand in de speellijn of club hinder ondervinden zal van de ongelukkige misstap...

Denk daar aan als je volgende keer de arbiter vraagt om langs te komen in plaats van oorverdovend en zaalverstorend "ARBITRAGE" te brullen

 

Regels en praktijk< juni015>

Onze club is gezegend met goede en beter opgeleide Club Leiders om de wedstrijden in goede banen te leiden.

Behalve assistentie bij een juist verloop van de wedstrijden, zijn zij ook een gewillig oor en een kalm aanspreekpunt voor alle vragen betreffende speelgebruiken, misverstanden en pijnlijke ervaringen thuis, bij vrienden, op een club of met internetbridge. Op die manier worden gevoelens van onbehagen en  vervelende ervaringen een eigen plekje gegeven in de persoonlijke bridgebeleving.

college van wedstrijdleiders

 

Dat is niet eerlijk!! < 1902016>

Tijdens een Vesting competitie-avond wordt er aan een tafel verzaakt. De (alleen)dienstdoende wedstrijdleider speelt aan die tafel en bij het verzakende team, dus moet als slager zijn eigen vlees keuren. Hij herstelt het spel en laat verder spelen, zonder de uitslag aan te passen. De opponent komt daartegen in het verweer omdat 'zij bij een soortgelijke situatie enige tijd geleden strafslagen kregen'. In overleg wordt besloten dit onrechtvaardigheidsgevoel om te zetten in een protest tegen de beslissing, hetgeen volgens het wedstrijdreglement, zie elders op deze website, mogelijk is. De arbiter en de spelers maken een beschrijving van de gebeurtenis en het Vestingbestuur stelt een protestcommissie samen, die na enige tijd en grondige studie tot het besluit komt dat er indedaad een slag overgedragen had moeten worden.

Dus: over een arbitrage-oordeel kan binnen 15 minuten na bekendmaking van de wedstrijduitslag, bij het bestuur worden beklaagd. Dit kost geen geld, maar wel wat energie en tijd van de nodige mensen.

Dus: bij arbitrage, luister zorgvuldig naar de wedstrijdleider en weeg zijn/haar beslissing goed af en beklagen kan! Door dit rustig en in fatsoenlijke bewoordingen te doen, hoeft dit geen schade toe te brengen aan de relatie met de arbiter(s). Het kan zelfs in goed overleg gaan, zoals bovenstaand incidentje leert...

Leen

De uitspraak< 1703015> Arbitrage na verzaking.

Op verzoek van de protestcommissie en het bestuur wordt ter informatie ook de inhoud gegeven van de beslissing over de verzaking:
 

Verzaking voldongen:

Indien in de slag na de verzaking al is voorgespeeld, is de verzaking in de vorige slag "voldongen" geworden – zie Artikel 63 A van de "Spelregels voor wedstrijdbridge 2007".

De verzaking kan dan dientengevolge niet worden hersteld, zoals bepaald in hetzelfde Artikel 63 onder B.

 

 

Rechtzetting:

Indien de overtreder  de slag, waarin werd verzaakt, niet heeft gemaakt; behoeft deze slag dus ook niet te worden overgedragen, is de slag wel gemaakt, dan dus wèl.

Heeft de overtredende partij na de verzaking nog wel slagen gemaakt, dan wel kunnen maken, dan wordt dit rechtgezet door 1 slag over te dragen, want:

"Als de overtreder de slag waarin verzaakt is niet heeft gemaakt dan wordt, nadat het spel is beëindigd, 1 slag overgedragen aan de niet-overtredende partij indien de overtredende partij deze en/of enige volgende slag gemaakt heeft." Dat is hier dus het geval omdat de blinde de slag heeft gemaakt waarin werd verzaakt.

 

Zou de overtreder de slag gewonnen hebben waarin werd verzaakt én zou O/W bovendien daarna één of meer slagen gemaakt hebben dan zouden er 2 slagen overgedragen moeten worden (zie Artikel 64 A sub 1).

 

Alleen als de overtredende partij geen enkele slag meer haalt, inclusief de slag waarin werd verzaakt, hoeft géén slagen overgedragen te worden! Maar: roep wel altijd de wedstrijdleider!

 
 

 

Achteraf...< juni015>

Ook na een wedstrijd kunt u bij ons terecht voor een mening of advies, zoals recent een clublid die mij/ons vroeg wat de gedachten waren bij haar volgende bridgebotsing:

 

Ik zat op een rustige clubavond Noord en kreeg de volgende hand:

 

H103
HB54
B103
HV6

Dus een eenvoudig 1 Ha bod was mijn opening- als ouderwetse speler die nog niet veel op heeft van openen met een vijfkaart(!),

de Oost-speler bekeek lang zijn hand en doubleerde.

Mijn partner wist snel te passen en ook West paste, hetgeen ik keurig volgde, maar zien wat het spel zou brengen...

Niet dus, Oost werd furieus, er kon niet gepast worden: Ik had moeten bieden!!

Helemaal geintimideerd veranderde ik mijn 'pas' dan maar in1 SA, waarna de triomfantelijke tegenstanders uiteindelijk toch de bieding overnamen en op  3SA contract uitkwamen goed voor 80%

Wat had ik moeten doen?

dit was het hele spel:

Spel 5
N/NZ

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifH103
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifHB54
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gifB103
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifHV6

 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif52
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif8763
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gifV7
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gif108753

N

W

O

Z

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifAV84
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifAV2
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gifAH86
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifA4

 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifB976
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif109
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gif9542
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifB92

 
Ja, makkelijk en toch ook moeilijk.
Makkelijk omdat je meteen bij de eerste protestgeluiden van Oost al de arbiter had moeten roepen om te vragen dit spel in goede banen te leiden.
Moeilijk omdat je nauwelijks kaarten hebt om met een betere score weg te komen. Ook gedoubleerd 1 Harten spelen wordt geen pretje; jullie zijn ook nog kwetsbaar! Het doublet van Oost vind ik reden om hun systeemkaart er eens op na te kijken...
Op dit moment enkele dagen na de bewuste speelavond, zou ik volstaan met een mail naar de wedstrijdleider van dienst om hem/haar dit incident met naam en toenaam te melden en dan maar afwachten wat er gaat gebeuren!
Ook intimiderend gedrag van goedgebekte, vaak oudere, spelers verdient een bestraffing!!
Leen