Algemene clubgegevens

Aantal leden: 94
Datum oprichting: 24-03-1998
Datum toetreding: 17-04-1998
Gemiddelde leeftijd: 74,7
Verhouding man/vrouw: 34/66
Gemiddeld aantal MP: 4.080
Gemiddelde rating: 407

Speellocatie

Zorgcentrum Vreedonk
Vreedonklaan 2
3317 HS DORDRECHT
078-6176566
Bankreknr: NL48 ABNA 0512 3114 04

Afmelden:
06-22021760

Speeldagen

dinsdagavond (Aanvang: 19:30)