Zomeravondbridge

De Bridgeclubs

 

              

Sans Fumer & Ethica

 

organiseren

elke maandagavond

van 8 juni t/m 24 augustus 2020

 

ZOMERAVONDBRIDGE

In het Cultureel Centrum Sterrenburg

Dalmeyerplein10, Dordrecht

tel. 078 6549747
***

Start 19.30 uur

Inschrijven aan de zaal vanaf 19.00 uur

***

Prijzen voor winnaars en verliezers.

Meesterpunten volgens NBB

Entreegeld € 7,00 per paar

***

Inlichtingen: Ton Wemmers   van Ethica, tel. 078 6211386 0f 06 15057476

Sopnie van Blokland van Sans Fumer, tel. 078 6510363