Bridge rooster 2019 - 2020

 

Bridgeclub Sans Fumer seizoen 2019/2020

Inspeelzitting: 3 september

 

1e ronde 10,17,23 september 1,8 oktober

 

2e ronde 15,22,29 oktober 5,12 november

 

 3e ronde 19,26 november 3 en 10 december 7 jan 2019

 

Kerstdrive  17 december

 

4e ronde 14,21,28 januari 4 & 11 februari

 

5e ronde 18,25 febr 3,10,17,24 maart  

 

 

Paasdrive  7 april

 

6e ronde 31 maart 14,21,28 april 5 & 12 mei

 

Slotdrive 19 mei

 

 

De contributie is € 65,00 per persoon . Leden die ook van een andere bij de bond aangesloten club lid zijn mogen € 9,00 in mindering brengen.

U wordt verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk  over te maken op gironummer:

NL37 INGB 0006 255563 t.n.v. Bridgeclub Sans Fumer

 

Wij wensen alle leden een prettige zomer.

 

Het bestuur