Zomercompetitie 2019

Gedurende de zomermaanden wordt elke dinsdagavond een zomeravondinstuif georganiseerd. Na zeven keer meespelen in deze instuif doet u automatisch mee aan de zomercompetitie. Dit is een individuele competitie voor zowel leden als niet-leden.

Speeldata: 4 juni tot en met 27 augustus 2019, met uitzondering van 2 juli 2018 (aula niet beschikbaar)

Locatie: aula van het Dalton Lyceum, Zichtwei 1 te Barendrecht.
Aanvang: 19.45 uur (inschrijven tot 19.30 uur)
Kosten: € 3,00 per persoon (€ 6 per paar)

Op de speelavonden is de wedstrijdleiding, in geval van nood, te bereiken onder nummer 06-13170442.

Inschrijven

De mogelijkheid bestaat om individueel in te schrijven. Dit maakt het aantrekkelijk om toch te komen bridgen ook al is uw partner verhinderd. Eveneens biedt het de mogelijkheid om kennis te komen maken met onze gezellige bridgeclub.

Om met de voorbereidingen van de avond (inschrijven, paren vormen, lijnen indelen enz.) op tijd klaar te zijn zodat om 19.45 uur kan worden gestart, wordt de inschrijving om 19.30 uur gesloten. Uiteraard is het voldoende dat één speler van een paar tijdig inschrijft.

Prijzen

Elke speelavond worden meesterpunten toegekend volgens de regels van de NBB. Niet leden - die een NBB lidnummer hebben - worden verzocht dit de eerste speelavond op te geven aan de wedstrijdleider.

Per lijn is er per zitting voor 2 paren een prijs, te weten een fles wijn of 1/5 staatslot per speler.
Winnaar van de zomercompetitie is de speler die de hoogste gemiddelde aantal rankingpunten heeft behaald over 7 zittingen.

 

De spelers die aan het eind van de zomerinstuif op de rankinglijst v op nummer 1 en 2 staan, ontvangen een waardebon van € 20,00

Invaller/Reserve

Per speelavond is er door de wedstrijdleiding een reserve/invaller aangewezen. De reserve/invaller meldt zich om 19:15 uur bij de wedstrijdleider en wacht tot alle spelers zijn ingedeeld. Indien er een persoon zonder partner overblijft, zal de reserve/invaller gevraagd worden met deze persoon een paar te vormen.

De namen van de invallers zullen begin juni 2019 hieronder worden gepubliceerd.