Contributie 2018-2019

Contributieregeling Je Coupe

 

 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

 

Per 1-9-2018 gelden de volgende tarieven:

 

Gewone leden:

Lid Je Coupe          €105,00 

2 NBB-clubs          €   94,25

3    ,,     ,,                 €   90,70

4    ,,     ,,                 €   88,90

5    ,,     ,,                 €   87,80

Invaller-leden:       €  40,00

 
Contributie te betalen binnen 1 maand na het ingaan van de contributie-periode. 
T.a.v. Bridgeclub Je Coupe, rekeningnummer NL41ABNA0443552886

 

  • Lid worden in de loop van het jaar

         Bij aanmelding na 1 september wordt 10 euro per maand in mindering gebracht op de te betalen contributie

 

  • Invallers

         Je Coupe stimuleert dat leden een beroep doen op invallers die beschikbaar zijn vanuit de eigen club. Anderzijds is er het belang van het                 kunnen spelen met een partner van gelijk niveau, en het op peil houden van het aantal paren dat participeert op de clubavond. Om die                   reden zijn externe invallers welkom.

 

  • Eenmalige deelname aan een competitie.

         Mensen die belangstelling hebben om lid te worden van Je Coupe kunnen zonder kosten eenmalig aan een volledige competitieronde

         meedoen, ter kennismaking.

 

  • Externen die anderszins eenmalig deel wensen te nemen aan een competitie (bv de viertallencompetitie) betalen daarvoor € 2,50 per avond.