BESTUUR: Vergaderingen en nieuws

 

Volgende bestuursvergadering: 13 augustus 2019

Agendapunten, ideeën en opmerkingen zijn welkom en kunnen tot 5 dagen van tevoren ingediend worden bij de secretaris: secretarisbcmolenhoek@gmail.com, waarna deze tijdens de bestuursvergadering aan de orde komen.

 

Bestuursvergadering: 7 mei 2019

 1. De zomerbridgeavonden 2019 zijn vastgesteld op  27/5, 3/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 19/8 en 26/8. 
 2. We zoeken een nieuwe secretaris ingaande het nieuwe seizoen.
 3. Het bestuur stelt een sponsorbijdrage vast van € 100,00 voor een geplande verbetering van de zaalverlichting in De Wieken.

 

Bestuursvergadering: 8 maart 2019

 1. Met het wekelijks rondsturen van de 'ranglijsten' wordt gestopt. Het is relatief veel werk en de leden kunnen de ranglijsten (standen) op de website benaderen.
 2. Hetzelfde geldt voor het rondsturen van de leden- en invallerslijst (wel inloggen met NBB-account ivm veiligheid).
 3. Het wedstrijdschema (Wedstrijdkalender) 2019-2020 wordt aangepast. Openings- en slotdrive vervallen en worden vervangen door een ladderavond. Op de laatste competitiedag in mei wordt de laatste ronde ingekort tot 5 spellen met daarna een feestelijke afsluiting met bekendmaking van de kampioenen. 
 4. Doelstelling om de zomerdrive kosteloos te maken voor leden, is in beraad en wordt onderzocht. Blijft vooralsnog bij het oude.
 5. Op het verzoek van een lid om te overwegen om een schudmachine aan te schaffen is negatief besloten. Afgezien van de zeer hoge kosten is het bestuur van mening dat aanschaf niets toevoegt aan de kaartbeleving op de wekelijkse speelavond. 
 6. De jaarvergadering vindt plaats op 16 september 2019.

 

 

Jaarvergadering 22 oktober 2018

Voorafgaand aan de bridgeavond van 22 oktober heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

 

Jaarvergadering 9 oktober 2017

Voorafgaand aan de bridgeavond van 9 oktober heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

 

Bestuursvergadering 18 september 2017

Voorstel tot verlaging van de korting op contributie voor de NBB-dubbel/trioleden. De korting die de NBB verleent wordt in mindering gebracht. De contributies bedragen dan:

enkel lid € 55 per jaar

dubbel lid € 46 per jaar

trio lid € 41 per jaar

 

Besluiten uit bestuursvergadering 16 augusutus 2017

Aanschaf van een nieuwe klok tbv van wedstrijdleiding.

 

Besluiten uit bestuursvergaderingen 09 mei 2017

 1. Voorstel vanuit de Technische Commissie voor de wedstrijdkalender seizoen 2017/2018 goedgekeurd
 2. Commissie wordt ingesteld om te kijken hoe de "bridge etiquette" wat meer onder de aandacht wordt gebracht binnen de club (ongeoorloofd signaleren, correct alerteren, tijdig wisselen etc.)
 3. Er is een welkomstflyer gemaakt voor (potentieel) nieuwe leden, deze wordt toegezonden bij aanvraag lidmaatschap en wordt ter info op de website opgenomen
 4. enquête onder de leden is geëvalueerd en besproken, (resultaten elders op deze site)  
  Conclusie:  de meerderheid van de leden is dik tevreden en wenst geen verandering in huidige (spel) opzet feestdrives, ladder competitie en deelname ruitenboer.

 

Besluiten uit bestuursvergaderingen 19 augustus en 13 september 2016

 1. Meer aandacht voor de indeling van C-spelers in ladders en alle drives.
 2. Tekst op plaquette De Wieken is geworden: “Ook bridgeclub “Molenhoek” is  GOED ONDER DAK  in De Wieken.”
 3. Aanschaf Laptop inclusief software € 555,00.

 

Tussentijdse Wijziging datum Molenhoekdrive 2016

De datum 6 november wordt gewijzigd in 30 oktober ivm beschikbaarheid De Wieken.

 

Besluiten uit de bestuursvergadering van vrijdag  22 april  2016
Molenhoekdrive wordt op zondag 6 november gehouden,
Zomerbridge ook komende zomer. Data zie vorige vergadering.
Bijdrage aan de Wieken ivm dakrenovatie middels individuele vrijwillige bijdrage door leden

 

Besluiten uit de bestuursvergadering van vrijdag  22 januari  2016
1. Per augustus 2016 wordt bridgemolenhoek@gmail.com hét  e-mailadres van onze club.
Per die datum vervalt hiermee  tcbcmolenhoek@gmail.com  Voor bestuur en secretaris  is en blijft het secretarisbcmolenhoek@gmail.com .
2. Het aan/afmeldformulier op de site moet volledig  ingevuld worden. Daarmee is verzekerd dat de afzender een terugmelding krijgt.
3. Het bestuur kan behulpzaam zijn bij het zoeken van een bridgepartner, maar  primair heeft een lid hierin een eigen verantwoordelijkheid.
Molenhoekdrive.

4. De datumopties voor de Molenhoekdrive zijn  6 november en 9 oktober. Definitief besluit volgt zo spoedig mogelijk.
5. Zomerbridge. Dit is vorig jaar succesvol verlopen. Bij de Wieken zijn weer opties genomen voor de dagen; 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6, 4/7 en 11/7 .
6. Voortaan wordt  ca twee weken voor elke bestuursvergadering aan de leden gevraagd om eventuele agendapunten in te brengen.
7. De website tekst wordt aangepast. Accenten in de tekst:
-Bridgen in gezellige en plezierige sfeer.
-Correct spelen in een gezonde competitiesfeer.
8.Nieuwe leden. Op initiatief van Mini Manders start onder auspiciën van KBO vanaf 22 februari a.s. een serie bridgelessen. Ed Hermans zal de lessen geven. Hopelijk stromen vanaf deze cursus spelers door naar onze club.

 

Uit de bestuursvergadering van   13 nov 2015

 1. Het beleid van het bestuur is tweeledig:
  - Aandacht voor een gezellige en plezierige sfeer in de club: de leden vinden het leuk om te komen.
  - Aandacht voor verbetering van de speldiscipline: correct spelen in een gezonde competitiesfeer.
 2. Spelregels en arbitrage willen we ervaren als iets vanzelfsprekends wat dan ook weer de gezelligheid ten goede komt.
 3. Feestcommissie en lief- en leedcommissie zijn in goede handen. De budgetten worden in overleg met de penningmeester goed in de gaten gehouden.
 4. De zgn. “thuisbridgers” zijn welkom om twee tot drie maal mee te komen spelen en zo kennis te maken met onze club. E.e.a in nauw overleg met de TC.
 5. Evaluatie Molenhoekdrive . Deze is goed verlopen. Voor Kerstdrive de mogelijkheid bekijken om de lijnen A, B en C door elkaar te laten spelen en ook binnen de paren te wisselen.
 6. Volgende bestuursvergadering op vrijdag 22 januari 2016
 7. Einde Kofferbridge
 8. In de afgelopen jaarvergadering is onder meer besloten dat KOFFERBRIDGE komt te vervallen.
   

Rapportage bestuursvergadering bridgeclub Molenhoek d.d. 14 mei 2014.

 1. Met de wedstrijdkalender 2014 – 2015 met 5 competitieronden van elk 5 zittingen (tot nu: 4 x 6 zittingen) zal in ieder geval tot de jaarvergadering gestart worden. De vergadering beslist over het vervolg.
 2. Bridge-drive - uitnodigingen tot max. 30 km uit de buurt worden naar de leden doorgestuurd.
 3. Rapportage van de bestuursvergaderingen voortaan per e-mail naar de leden onder vermelding dat deze ook op de site  http://www.nbbclubsites.nl/club/15018  te vinden is.
 4. Voorlezen van de avonduitslag blijft tot de jaarvergadering tot  50 % en hoger.
 5.  Op de jaarvergadering wordt dit een agendapunt; ≥ 50 %, alléén 1ste-2de - 3de of iedereen weer.
 6.  Bij voorkeur nooit meer “last-minute” – wijzigingen in de wedstrijdkalender. In die voor komend seizoen is hier zorgvuldig naar gekeken.
 7.  Volgende vergadering: 8 september 2014
 8. Aandachtspunten kunnen tot 5 dagen van tevoren ingediend worden bij de secretaris: h.theunissen2@chello.nl, waarna deze tijdens de bestuursvergadering aan de orde komen.

 

Rapportage bestuursvergadering bridgeclub Molenhoek d.d. 5 maart 2014.

1.    Per 2014 / 2015 en zo mogelijk eerder gaan we onze behaalde scores ingeven op de Bridgemates Pro-II, waarop o.a. direct het behaalde percentage te zien zal zijn.

2.    Molenhoekdrive 2014 wordt gehouden op zondagmiddag 26 oktober.

3.    Ons 30-jarig bestaan gaat gevierd worden op zaterdagmiddag 22 november.

4.    Ruitenboer wordt na ledenberaad en stemming 10 maart jl per 2015 weer ingevoerd.

5.    Voorlezen van de avonduitslag voortaan tot 50 % en hoger.

6.    Volgende vergadering: 14 mei 2014

Aandachtspunten kunnen tot 5 dagen van tevoren ingediend worden bij de secretaris: h.theunissen2@chello.nl, waarna deze tijdens de bestuursvergadering aan de orde komen.