Welkom op de Clubsite van Bridge Club Malden

bridge.malden@bridgeclubmalden.nl

 

 

Bridgeclub Malden (BCM) bestaat sinds 1976 en is een club met een hartelijk, sociaal karakter.  De Bridgeclub hecht veel waarde aan een goede sfeer en stelt dit nadrukkelijk als speerpunt binnen het beleid. 

De club heeft inmiddels 114 leden en er wordt in A-, B-, C- en D-lijnen serieus competitie gespeeld.

 

Geïnteresseerde bridgers biedt Bridgeclub Malden de gelegenheid om laagdrempelig een aantal keren proef te komen spelen op de bekercompetitieavonden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris Mw. Annemiek Verhoeven 024-3581117

 

Daarnaast worden er op de donderdag het hele jaar door open bridgemiddagen georganiseerd.